Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialAlna, Groruddalen, Oslo kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-11-21T14:15:54Z
dc.date.available2017-11-21T14:15:54Z
dc.date.created2017-03-20T10:06:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1925-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467398
dc.description.abstractMuseth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til ”Hølaløkka”– et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune - NINA Rapport 361. 32 s. I denne rapporten ser vi nærmere på folks kjennskap til og holdninger til det rehabiliterte området ”Hølaløkka” langs Alna i Groruddalen. Dataene som brukes er fra to spørreundersøkelser (per telefon) som ble gjennomført i oktober 2005 og oktober 2007. Høsten 2004 ble Hølaløkka offisielt åpnet, og dette har vært et pilotprosjekt i de ambisiøse planene Oslo kommune har for restaureringen av Alna. Tidligere lå Alna i rør gjennom Hølaløkka, men i dag består området av en gjenåpnet, smal bekk med tilrettelagt gangveg på den ene siden og opprinnelig lauvskog på den andre. Bekken leder ut i en kunstig anlagt dam og vannet ledes videre gjennom et overløp til et kunstig anlagt våtmarksområde og rensepark. Til tross for at Hølaløkka i flere tiår har ligget relativt gjemt og vanskelig tilgjengelig, inneklemt blant trafikkerte veger og næringsbygg, er det mange som kjenner til området og har besøkt det (60 % av de spurte). Folk har ei mening om Hølaløkka, og viser et engasjement omkring prosjektet og de tiltakene som er gjennomført. De fleste er positive, noen er negative og svært få er likegyldige - både om vannkvaliteten og vegetasjonen i det rehabiliterte området. Folks syn på vannkvaliteten var på den negative enden av skalaen både i 2005 og 2007, og det var ingen signifikant forskjell mellom de to tidspunktene. Det er likevel noe forskjell på de to årene, med at færre var misfornøyde og noen flere var likegyldige i 2007. Dette kan skyldes at vannkvaliteten har blitt noe bedre, men kan også skyldes en viss tilvenning. Alna har ligget i rør gjennom Hølaløkka og på andre strekninger og har derfor delvis vært gjemt – og kanskje glemt – av mange. Et av hovedmålene med restaureringen av Alna er å forbedre elvas selvrensende kapasitet. På Hølaløkka er det blant annet anlagt en kunstig våtmark som skal bidra til selvrensing. Vannkvaliteten på den åpnede elvestrekningen så ut til å være den viktigste årsaken til misnøye blant de spurte. Tidvis har det vært store oppblomstringer av gulgrønn algen Tribonema i dammen og bekken, og dette var særlig omfattende like i forkant av spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2005. De spurte var gjennomgående mer fornøyd med vegetasjonen i det rehabiliterte området enn med vannkvaliteten, med en generell positiv oppfatning både i 2005 og 2007. Selv om det overordna inntrykket ikke har endret seg mellom de to undersøkelsene, ser fordelingen av svarene ut til å ha endret seg noe. Litt færre er misfornøyde og flere stiller seg nøytrale til vegetasjonen i 2007 enn i 2005 – og dette er samme tendens som ble registrert for vannkvaliteten. Det er imidlertid viktig å påpeke at hele skalaen – fra svært misfornøyd til svært fornøyd – ble benyttet begge årene. Meningene er med andre ord delte, og dette skyldes nok at folk har ulike preferanser og forventninger. Mens noen ønsker seg en velskjøttet park i nærområdet ønsker andre seg kanskje et område med mest mulig naturlig vegetasjon og intakt natur. elv, restaurering, rehabilitering, spørreundersøkelse, holdninger, preferanser, forventninger Alna, Groruddalen, Oslo kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;361
dc.titleFolks kjennskap og holdninger til Hølaløkka – et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber32 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459490
dc.relation.projectAndre: Oslo kommune, Friluftsetatennb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel