Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.date.accessioned2017-11-21T07:11:52Z
dc.date.available2017-11-21T07:11:52Z
dc.date.created2015-07-23T09:16:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1923-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467235
dc.description.abstractBrandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Samsvar mellom MiS og naturtypedata - NINA Rapport 359. 60 s. De to biomangfold-kartleggingene som utføres i skog i Norge, Miljøregistrering i skog (MiS), og Naturtypekartlegging (NTK), er sammenliknet for å se på graden av samsvar, og for å se på hva en inkorporering av MiS-data kan bety av tilskudd til NTK. Den første delen av rapporten er en gjennomgang av status for kartleggingsprogrammene. Det er pr. 01.01.2008 lagt inn i sentrale databaser datasett fra hhv. 175 og 127 kommuner i NTK og MiS. Av disse er det 93 kommuner med både NTK og MiS ferdigstilt og innlagt. En sammenlikning av disse viser store avvik, med klart større og færre lokaliteter i NTK. Det utfigurerte arealet er nesten 5 ganger større i NTK, mens antall lokaliteter er anslagsvis 4 ganger større i MiS. I 2004 ble det laget et forslag til samordnet kartlegging MiS-NTK, slik at data fra MiS kan legges inn i NTK/Naturbase. Etter dette har mange nye MiS-kommuner på Sør- og Østlandet inkorporert parametrene verdisetting og naturtype som er data som kreves i NTK. Men det er så langt kun i 12 kommuner i Akershus, Telemark og Agder-fylkene der en eksport av MiS-data til Naturbasen er fullført. I del 2 av rapporten er 14 kommuner nærmere gjennomgått, med sammenlikning primært av de mest verdifulle objektene (A+B-lokaliteter). På Sør- og Østlandet er det stort overlapp mellom NTK og MiS, dvs. NTK og MiS ”treffer” i stor grad de samme lokalitetene i skogområder som er godt kartlagt med begge metoder. Alle NTK-naturtypene fanges opp i MiS, riktignok med litt ulik vekting av ulike utforminger. Men det er stor forskjell i antall lokaliteter som fanges opp. MiS fanger opp 2,5 ganger så mange A+B-lokaliteter som NTK pr. i dag, på grunn av store skogarealer som er mangelfullt kartlagt i NTK. På Vestlandet og i Nord-Norge ble det funnet svært liten overlapp mellom NTK- og MiS-lokaliteter. MiS har her kun kartlagt begrensede områder der det er produktiv skog og aktuelt å drive skogbruk, og dette er områder som ofte ikke er vektlagt i NTK. Avgrensningen av lokaliteter varierer betydelig mellom NTK og MiS. Dette skyldes i hovedsak avvik fra instruks/kriterier, og i mindre grad forskjeller på systemene. NTK-lokalitetene er stedvis altfor store i forhold til NTK-kriterier for avgrensning, bl.a. er det ofte tatt med store ”usikkerhetssoner” omkring upresist stedfestede verdier. Enkelte steder er det også tatt med store, gamle verneforslag som ikke avgrenset etter NTK-kriterier. MiS-lokalitetene er stedvis faglig sett for små på grunn av at de ikke fanger opp arealtyper/eiendommer som ifølge MiS-instruks ikke skal kartlegges, pga. for høye inngangsverdier, eller på grunn av avvik fra instruks. For lokaliteter der det er stort avvik mellom NTK- og MiS-avgrensning bør grensene revurderes og helst feltsjekkes. Verdisetting varierer også en del mellom NTK og MiS, men ikke større enn det man finner innenfor kartleggingsprogrammene. MiS, naturtypekartlegging (NTK), status, samsvar, lokaliteter, avgrensning, verdisetting, MiS, nature type mapping, status, compatibility, localities, delimitations, biodiversity values
dc.language.isomis
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;359
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/359.pdf
dc.titleSamsvar mellom MiS og naturtypedata
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber60
dc.source.issue359
dc.identifier.cristin1254942
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltning
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record