Show simple item record

dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorHalley, Duncan John
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorJohnsen, Lars
dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorPedersen, Hans-Christian
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.contributor.authorSteinheim, Yngve
dc.coverage.spatialSmølanb_NO
dc.date.accessioned2017-11-17T14:26:37Z
dc.date.available2017-11-17T14:26:37Z
dc.date.created2017-03-17T13:12:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1919-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467015
dc.description.abstractBevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim, Y. 2008. ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Status report 1st January 2008. – NINA Report 355: 33 pp. NINA har siden 1999 hatt ulike forsknings- og utredningsaktiviteter knyttet til vindkraft og fugl (med spesiell fokus på havørn). Finansieringen har hovedsakelig kommet fra NVE og Statkraft, men også EBL, DN/MD, Norsk Hydro og RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds) har bidratt. I juni 2006 sendte NINA søknaden “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway” (et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning - (KMB)) til Norges forskningsråd (NFR). NVE, Statkraft og EBL ga tilsagn om å bidra med til sammen vel 600 kkr årlig i prosjektperioden (2007-2010). MD/DN ga også uttrykk for at de støttet prosjektet, men reserverte seg mot å bidra økonomisk. I søknaden ble det lagt til grunn at aktivitetene som i 2006 var igangsatt, finansiert av Statkraft, skulle videreføres i prosjektperioden. I særlig grad gjaldt det innkjøp av radar og utvikling av annet teknisk utstyr for å teste ut mulige avbøtende tiltak. Budsjettet i NFR-prosjektet ble følgelig svært stramt lagt opp, og det var en forutsetning at den faglige gevinsten kunne komme gjennom synergier fra aktiviteter finansiert på bakgrunn av midler fra NFR-prosjektet og ekstra midler fra Statkraft og eventuelle andre aktører (f.eks. NVE, EBL og DN/MD). Ultimo desember 2006 ble det klart at NFRprosjektet fikk finansiering på RENERGI-programmet. Rapporten summerer kort aktivitetene på ”paraplyprosjektet” i 2007. I alt er det igangsatt aktiviteter på 11 delprosjekt, mens 3 andre avventer finansiering. På grunn av forsinkelser i finansielle avklaringer ligger noe av aktivitetene noe bak den opprinnelige timeplanen og det vil derfor være aktuelt å vurdere en forlengelse av prosjektet med ca. et halvt år, dvs. frem til ca. 1. juli 2011. Det er ansatt en postdoc på prosjektet og tatt inn to mastergradsstudenter tilknyttet NTNU.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;355
dc.subjectvindkraftnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectradarnb_NO
dc.subjectwind powernb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectradarnb_NO
dc.title“Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Status report 1st January 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning May be cited freely with proper attributionnb_NO
dc.source.pagenumber33 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459071
dc.relation.projectAndre: NVEnb_NO
dc.relation.projectAndre: Norges Forskningsrådnb_NO
dc.relation.projectAndre: EBLnb_NO
dc.relation.projectAndre: Statkraftnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,7,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameFellestjenestene
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record