Show simple item record

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie K.
dc.coverage.spatialNorge, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområdernb_NO
dc.date.accessioned2017-11-17T11:26:45Z
dc.date.available2017-11-17T11:26:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3139-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466935
dc.description.abstractSelvaag, S. 2017. Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). – NINA Rapport 1411. 44 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) ble det på sensommeren og høsten 2017 gjennomført en brukerundersøkelse ved Kjerag. Undersøkelsen bestod av selvregistering på stedet der de besøkende i området ble oppfordret til å fylle ut et spørreskjema da de var ferdig med turen. Spørreskjemaene var plassert i to kasser ved parkeringsplassen Øygardstølen og i servicebygget samme sted. Det praktiske arbeidet knyttet til selvregistreringsundersøkelsen ble gjennomført av NINA i samarbeid med lokal forvaltning/SNO. Det ble samlet inn svar fra 347 brukere i undersøkelsen. Undersøkelsen fokuserer spesielt på informasjons- og tilretteleggingstiltak for Kjeragområdet (Øygardstølen-Kjeragplatået). Generell karakteristikk av brukerne ved Kjerag som alder og kjønnsfordeling samsvarer godt med funn fra tidligere studier av de besøkende. Det er en høyere andel yngre brukere enn hva man har funnet i andre nasjonalparker i Norge. Andelen utenlandske besøkende er også høy, og det er få norske, spesielt lokale brukere. Mange av de besøkende er uerfarne friluftslivsut-øvere, noe som stiller spesielle krav til tilrettelegging og informasjon. En relativt høy andel synes at turen til Kjerag er vanskelig, men de besøkende ser ut til ønske en utfordrende tur og er generelt fornøyd med stien og tilretteleggingen. På stien fra Øygardstølen er det i dag noe fysisk tilrettelegging med steinlegging over enkelte våte partier, nylig laget steintrapp og kjettinger til å holde seg til i de bratte partiene. Det finnes også en nødbu som er plassert når man har kommet halvveis på ruta. Tiltakene som finnes på/langs stien i dag er alle i tråd med tiltakene brukerne stilte seg mest positive til. Tilretteleggingen i området stemmer således godt med hva de besøkende ønsker. Når det kommer til større grad av tilrettelegging av parkeringsplass er brukerne mer negative, noe som også kan henge sammen med at mange er misfornøyde med prisen på parkeringsbilletten. De besøkende innhentet i hovedsak informasjon fra internett, bekjente eller reisehåndbøker og syns det var relativt lett å finne ønsket informasjon. Internett og bekjente vil kunne være utfordrende kanaler fordi forvaltningen naturlig nok kun rår over den informasjonen de selv formidler. Utvikling av en mer offisiell hjemmeside som henvender seg direkte til brukerne ved Kjerag er en ønsket informasjonskanal fra de besøkende. En stor andel av brukerne får informasjon om turen fra venner/familie/bekjente, og slik sett virker det som om en fornøyd gjest er den viktigste kilden til å få nye besøkende til Kjerag. De besøkende ser ut til være fornøyd med turen, men mange opplever forstyrrende/negative hendelser. Spesielt forsøpling av området er negativt for brukerne, men også ulike aspekter av trengsel. Til slutt i rapporten ses det på utfordringer ved økende besøkstall og føringer/ambisjoner for Kjerag i forvaltningsplanen for SVR.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1411
dc.subjectBesøksstrateginb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectKjerag i Ryfylkenb_NO
dc.subjectKjeragboltennb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectVisitor strategynb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber44 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record