Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2017-11-13T14:16:05Z
dc.date.available2017-11-13T14:16:05Z
dc.date.created2017-03-17T11:36:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1916-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465932
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2008. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjer-vassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. - NINA Rapport 352. 39 s. I Steinkjervassdragene ble Gyrodactylus salaris oppdaget første gang i 1980. Vassdragene er rote-nonbehandlet flere ganger, men sommeren 2005 dukket parasitten opp igjen for tredje gang. Det ble da benyttet surt aluminiumssulfat (AlS) som hovedkjemikalium i forsøket på å utrydde parasit-ten. NINA fikk i oppdrag å utrede hvilken effekt en slik behandling kunne ha på elvemusling som finnes i gode bestander bl.a. i Ogna. Resultater fra undersøkelsene i Ogna kan tyde på at surt aluminiumholdig vann virker på samme måte på elvemuslingens larver som aluminium virker på Gyrodactylus salaris og andre ektoparasit-ter. Surt vann med forhøyede aluminiumskonsentrasjoner reduserer direkte muslinglarvenes vitalitet og mulighet til å infisere laks eller ørret på normal måte eller fiskeslimet på gjellene endrer sam-mensetning og gir en toksisk virkning på muslinglarven. Uavhengig av årsak medførte dette at re-krutteringen ble nedsatt eller var helt fraværende når behandlingen med surt aluminiumssulfat helt eller delvis sammenfalt med gytetidspunktet hos elvemusling. For å unngå negative effekter på el-vemusling kan det være tilstrekkelig å forskyve tidspunktet for behandlingen slik at den er avsluttet om lag tre uker før elvemuslingen starter gytingen om høsten. Bruk av surt aluminiumssulfat så ikke ut til å ha noen direkte effekt på de voksne elvemuslingene i Ogna, og det ble ikke påvist dødelighet av muslinger som var relatert direkte til behandlingene i 2006 og 2007. Dødelighet knyttet til ekstremflom vinteren 2005/2006 og lav vannføring/høy vann-temperatur sommeren 2006 samt menneskelig aktivitet (plukking av muslinger) ble imidlertid påvist. En normalt høy andel av muslingene inneholdt befruktede egg eller muslinglarver i gjellene i begge år. Gjennomsnittlig graviditetsfrekvens var litt i overkant av 50 % både i 2006 og 2007. Frigivelsen av lar-vene var imidlertid forskjøvet to-tre uker i 2007 sammenlignet med 2006. Det var betydelig høyere vanntemperatur i 2006 sammenlignet med 2007, og muslinglarvene utviklet seg raskere. I 2006 var det overlapp mellom den kjemiske behandlingen og gytetidspunktet hos elvemusling. Muslinglarve-ne ble sluppet ut i vannet under og i etterkant av avsluttet behandling. I 2007 derimot startet ikke gytingen før i begynnelsen/midten av september; om lag tre uker etter at behandlingen var avsluttet. I løpet av sin livssyklus har de umodne larvene til elvemuslingen et obligatorisk stadium på gjellene til laks i Steinkjervassdragene. Det var betydelig lavere infeksjon av muslinglarver på gjellene til laks i 2006 sammenlignet med 2007. Selv om alle laksungene var infisert i september 2006, tilsvarte ikke antall muslinglarver mer enn 15-20 % av forventet infeksjon. I tillegg falt de fleste larvene av fisken og både prevalens og intensitet ble betydelig redusert i løpet av høsten. I mai 2007 var det bare et fåtall av laksungene som var infisert, og disse hadde igjen bare en muslinglarve i gjennom-snitt på gjellene. Høsten 2007 derimot var infeksjonen av muslinglarver vesentlig høyere (100-200 muslinglarver i gjennomsnitt), og nær det som var forventet når vi sammenligner med tidligere un-dersøkelser i vassdraget (1999 og 2001). elvemusling, overvåking, muslinglarver, laks, ørret, vannkvalitet, Ogna, freshwater pearl mussel, monitoring, mussel larvae, Atlantic salmon, brown trout, water quality, River Ognanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;352
dc.titleOvervåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459036
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record