Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFangel, Kirstin
dc.date.accessioned2017-10-24T10:15:40Z
dc.date.available2017-10-24T10:15:40Z
dc.date.created2017-03-17T10:28:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1915-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461707
dc.description.abstractFangel, K. 2008. Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvenser for hytter og andre bygninger - NINA Rapport 351. 57 s. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingene for hytter og andre bygninger av ulike utredningsalternativ for vern av Breheimen - Mørkridsdalen i kommunene Lom, Skjåk, og Luster i Oppland og Sogn og Fjordane fylker. Utredningsområdet omfatter fjellarealer mellom Sognefjellsveien i sør, Strynefjellsveien i nord og Jostedalen i vest. I utredningsområdet er det flere seterområder/stølsområder, hytter buer og naust. Det er 6 DNT–hytter og 5 andre åpne hytter/buer for overnatting/utleie. Det er om lag 230 bygninger i utredningsområdet fordelt på 140 i Luster, 60 i Skjåk og 30 i Lom. Samlet sett er verdien knyttet til hytter og andre bygninger vurdert til å være middels innenfor utredningsområdet. Verdien av områdene for hytter og andre bygninger varierer mye innenfor utredningsområdet fra ubetydelig til svært stor verdi. Av delområder er det Mørkridsdalen og Osen/Åsetvatnet/Ofsarvatnet som har størst bygningsmasse og har svært stor verdi for fritidsbebyggelse og hyttebruk. Områdene Bøvertjønnin/Bøvertunsvatnet, Høydalen og Mysubytta/ Syrtbyttdalen er vurdert å ha stor verdi. Generelt er bruken størst i sommerhalvåret, i vinterog påskeferie. Konsekvensene av et eventuelt vern består delvis av et strengere restriksjonsnivå på oppføring av nye bygninger og utvidelser av eksisterende bygg, manglende muligheter for hogst (av ved og rydding av skog/kratt) i naturreservat og for rydding av skog for hytter, høyere restriksjonsnivå på motorferdsel i naturreservat og på bruk av helikopter i Osen. Samlet sett vurderes verdi, virkning og konsekvens slik: Tabell. Nøkkelord : - Norge, Breheimen, Oppland, Sogn og Fjordane, Luster kommune, Lom kommune, Skjåk kommune, naturvern, konsekvensutredning, verneplan, nasjonalpark, hytter, hyttebygging, hyttebruk, Norway, Breheimen, Oppland, Sogn og Fjordane, Luster commune, Lom commune, Skjåk commune, nature conservation, environmental impact assessment, protection plan, national park, cabins, cabin constructing, use of cabinsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;351
dc.titleUtredning om vern av Breheimen – Mørkridsdalen. Konsekvenser for hytter og andre bygningernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber57 s.nb_NO
dc.source.issue351nb_NO
dc.identifier.cristin1458987
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Opplandnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel