Show simple item record

dc.contributor.authorNybø, Signe
dc.contributor.authorSkarpaas, Olav
dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorKålås, John Atle
dc.date.accessioned2017-10-24T08:54:32Z
dc.date.available2017-10-24T08:54:32Z
dc.date.created2017-03-16T13:40:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1911-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461651
dc.description.abstractNybø, S. Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge - forslag til rammeverk - NINA Rapport 347. 68 s. Regjeringen Stoltenberg 2006-dd. har nedfelt i sin Soria Moria erklæring: ”Regjeringen vil innføre en naturindeks for Norge, for å danne et bilde av utviklingstrender i naturen inkludert kulturlandskapet.” Naturindeksen skal bidra til å måle om Norge når sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, og kunne sammenlignes med utviklingen mot det samme målet i relevante andre land. Dette prosjektet har tatt sikte på å utvikle et rammeverk for hvordan en lett kommuniserbar naturindeks kan beregnes. Prosjektet gjør også vurderinger av hvorvidt Norge har datagrunnlag til å framstille en slik indeks. Vi foreslår en metode for å beregne naturindeksen som bygger på internasjonale tilnærminger for naturindekser. Dette innebærer at naturindeksen bygger på at kvaliteten (=tilstanden) i arealene skal fastsettes. Tilstanden måles ved å se på bestandsutviklingen til utvalgte arter eller surrogater for disse. Overvåking eller ekspertvurderinger benyttes til å beregne bestandsutvikling. Reelle overvåkingsdata er å foretrekke, men ekspertvurderingene vil bli benyttet når overvåkingsdata ikke finnes. Ekspertvurderingene skal støtte seg på kunnskap om menneskelige påvirkninger, for eksempel arealendringer, omfanget av forurensninger og gjengroing osv. Som en ny dimensjon i den norske naturindeksen, ønsker vi å inkludere at enkelte arealer har høyere verdi for biologisk mangfold enn andre arealer. For eksempel vil fuglefjell kunne få høyere verdi enn bymiljø. Den foreslåtte metoden innebærer at naturindeksen kan presenteres som kart eller som grafer, og at temaindekser for ulike økosystemer og annen utvalgt natur (f.eks. truete arter og naturtyper) kan presenteres. Hvilke temaindekser som kan presenteres avhenger av hvilke variabler en velger å inkludere i en slik naturindeks, bl.a. vil det være mulig å framstille temaindeks på verdifulle naturtyper. Indeksen vil bli internasjonalt sammenlignbar så sant bestandsutvikling til arter, eller surrogater for dette, benyttes til å angi tilstand. Det er nødvendig med fokus på bestandsutvikling for arter (tilstand) og utviklingen i utbredelse av økosystemer (naturtyper) i pågående nasjonal overvåking slik at man kan imøtekomme internasjonale rapporteringsforpliktelser og samtidig bruke denne informasjonen i en nasjonal naturindeks. Slikt utviklingsarbeid og datainnsamling planlegges også gjennom marine forvaltningsplaner, vannforvaltningsarbeidet, arbeidet i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, i arbeidet med å utvikle overvåkingsprogram for verneområder, samt arbeidet som utføres ved Artsdatabanken. Det forutsettes at design og opplegg for disse prosjektene tar inn over seg at dataene også skal brukes til å framstille naturindeks for Norge. overvåking, kartlegging, biologisk mangfold, biodiversitet, indeks, indikator, bestandsovervåking, areal, Norge, monitoring, mapping, biodiversity, index, indicator, species abundance, area, Norwaynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;347
dc.titleNaturindeks for Norge – forslag til rammeverknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber68 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458776
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record