Show simple item record

dc.contributor.authorByrkjeland, Stein
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorHeggberget, Thrine Lise Moen
dc.contributor.authorLarsen, Tore
dc.contributor.authorRøv, Nils
dc.contributor.authorBalstad, Torveig
dc.contributor.authorHaugland, Terje
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.editorLorentsen, Svein Håkon
dc.coverage.spatialHordaland, Fedje, Sogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2017-10-13T06:12:15Z
dc.date.available2017-10-13T06:12:15Z
dc.date.created2017-03-14T13:26:10Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1900-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459967
dc.description.abstractLorentsen, S.-H. (red.), Byrkjeland, S., Flagstad, Ø., Heggberget, T. M., Larsen, T., Røv, N., Balstad, T., Haugland, T., & Østborg, G.M. 2008. Etterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Serverforliset januar 2007. - NINA Rapport 336. 64 s. Oljen bredte seg raskt over et stort område langs Vestlandskysten da MS Server forliste og brakk i to ved Fedje, Hordaland 12.1.2007. Nærområdene rundt havaristen – Fedje, nordvestre deler av Øygarden og vestsiden av Austrheim – fikk mest føling med oljeforurensingen, men en rekke spredte påslag av olje ble også registrert over store deler av den ytre kysten av Sogn og Fjordane, og da særlig ved Bremanger og på Stadtlandet. Et så stort geografisk influensområde med tilhørende store arealer med oljefilm i akuttfasens første dager, har medført betydelig påvirkning på sjøfuglene. I alt 1554 oljeskadde fugler fordelt på 22 arter er innrapportert. Hvor stor den reelle avgangen i bestandene har vært etter hendelsen er høyst usikkert; et konservativt estimat antyder et minimum av 3200 fugler, det maksimale estimatet ca. 8000. Usikkerheten er stor fordi værforholdene i lang tid etter forliset var svært krevende og vanskeliggjorde effektive registreringer av tapsomfanget. Antallsmessig er ærfugl (1000-2500 ind.) og gråmåke (1000-2000 ind.) sterkest rammet, men også viktige vinterområder for havelle fikk sterk føling med olje. Tapsomfanget for storskarv og toppskarv er mer uvisst, men antas å ligge mellom 200-500 individer av hver av artene. Det forventes ikke dramatiske negative langtidseffekter på noen av fuglebestandene som en følge av forurensning etter dette havariet alene. En slik hendelse representerer likevel en negativ faktor som kommer i tillegg til en rekke andre forhold som for tiden påvirker sjøfuglbestandene på Vestlandet, og får således en forsterket betydning. Mest merkbar kan kanskje situasjonen bli for teist. Bestanden av denne arten er for tiden sterkt redusert i regionen, og muligens kan lokale hekkeforekomster bli slått helt ut som en følge av forliset. Det ble registrert påslag av olje i 9 naturreservater. Dette er primært hekkekolonier, og påslagspunktene ble sanert på tilfredsstillende vis i god tid før hekkesesongen tok til. Imidlertid strandet skipet i Hellisøy naturreservat på Fedje, der akterskipet fortsatt ligger. Det representerer ikke lenger noen risiko for videre utslipp, men holmen var så sterkt preget av hendelsen at gråmåkene ikke benyttet Hellisøy til hekking i 2007. Registrering og vurdering av skadeomfanget på sjøfugl synes nå å ha fått høy prioritert i norsk oljevernberedskap, og dette kom godt til uttrykk gjennom MS Servers forlis. Forståelsen for nødvendigheten av å samle inn døde sjøfugl og ta vare på disse for videre analyse kan imidlertid ennå bli bedre. Hendelsen setter også fokus på behovet for å holde kunnskapen om sjøfuglbestandene på Vestlandskysten kontinuerlig oppdatert, samt å utvikle et tilfredsstillende referansemateriale for sjøfugl i denne regionen som lettere kan bidra til å fastslå de rammete fuglenes herkomst ved eventuelle framtidige hendelser. oljeutslipp, MS Server, Hordaland, Fedje, Sogn og Fjordane, sjøfugl, oter, etterkantundersøkelse, oil spill, MS Server, Hordaland, Fedje, Sogn og Fjordane, seabirds, otternb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;336
dc.titleEtterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Server-forliset januar 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber64 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458248
dc.relation.projectAndre: Kystverketnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record