Show simple item record

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.date.accessioned2017-10-12T07:56:55Z
dc.date.available2017-10-12T07:56:55Z
dc.date.created2017-03-14T13:01:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1899-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459798
dc.description.abstractTangeland, T. 420 kV Kraftledning Ørskog – Fardal Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger - NINA Rapport 335. 74 s. Rapporten er en tileggsrapport til NINA Rapport 212 (Tangeland, Aas & Qvenild 2006). Dette er ikke en selvstendig rapport og den må leses i sammenheng med NINA Rapport 212. Rapporten er i stor grad basert på kartleggingen og beskrivelsen av reiselivs-, fritidsbolig- og friluftslivsinteresser i områdene mellom Ørskog i Møre og Romsdal, og Fardal utenfor Sogndal i Sogn og Fjordane i NINA Rapport 212. Det har blitt samlet inn noe nytt datamateriale i forbindelse med denne rapporten for å supplere informasjonen som allerede var tilgjengelig etter den opprinnelige KUen. Datainnsamlingen har bestått i en ny fellesbefaring i utredningsområdet sammen med de andre konsekvensutrederne fra de andre utredningstemaene, intervjuer med nye informanter og innsamling av offentlige dokumenter. Datagrunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt, mens grunnlaget for å vurdere delområdenes verdi for friluftsliv og fritidsboliger er noe svakere. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene, særlig hva gjelder effektene for reiselivsnæringen. Målet med NINA Rapport 212 og denne rapporten har vært å kartlegge og vurdere konsekven-sene for reiselivs-, friluftslivs- og fritidsboliginteressene av en planlagt 420 kV kraftlinje gjennom dette området. Bakgrunnen for at denne rapporten kommer et års tid etter at den opprinnelige utredningen ble levert er at Statnett har utarbeidet flere trasealternativer. De nye trasealternativene er markert med blå streker i karten i rapporten. Statnett vurder også om det skal opprettes flere nye transformeringsstasjoner på strekningen. Dette vil blant annet muliggjøre at flere allerede eksisterende linjer i området kan bli sanert. En annen sentral endring er å flytte dagens Fardal stasjon opp på Skardsbøfjellet. I den forbindelse må det etableres en ny vei inn til den nye stasjonen, markert med lyse grøn sterk i kartet. Konsekvensen av de ulike veialternativer blir også kort vurdert. I utredningen er området delt i tre, med et nordre delområde fra Ørskog til Nordfjordeid, et midtområde fra Nordfjordeid til Førde, og et søndre område fra Førde til Sogndal. I det nordre delområdet finnes det to hovedalternativer for trase. I det midtre området har de to dårligste hovedalternativene som ble utredet i NINA Rapport 212 falt bort. Dermed står man igjen med det minst negative hovedalternativet her. I det søndre området har det kun vært ett hovedtrasealternativ hele utredningsperioden. konsekvensutredning, turisme, friluftsliv, fritidsboliger, kraftlinje, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Ørskog, Fardal, impact assessment, tourism, outdoor recreation, second homes, powerlinesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;335
dc.title420 kV Kraftledning Ørskog - Fardal. Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboligernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber74 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458231
dc.relation.projectAndre: Statnettnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record