Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorSæther, Bernt-Erik
dc.date.accessioned2017-10-12T07:17:23Z
dc.date.available2017-10-12T07:17:23Z
dc.date.created2017-03-14T12:13:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1896-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459788
dc.description.abstractSolberg, E. J., Heim, M. & Sæther, B.-E. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007: Årsrapport. – NINA Rapport 332. 11 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som overlappet med et ulverevir. Ved etableringen av pro-sjektet var det to revirmarkerende ulvepar som delvis overlappet med studieområdet (merke-området for elg). Ett par har senere gått i oppløsning og kun begrenset overlapp med det andre reviret er registrert de siste årene. Prosjektet har likevel pågått i fravær av ulv, for å innhente kunnskap om reproduksjon og dødelighet i en sørøstnorsk elgbestand. I 2005 og 2006 ble det registrert en rekke hårløse elg i dårlig kondisjon i studieområdet, mest sannsynlig som følge av infeksjon av hjortelusflue (Lipoptena cervi). For å få en bedre oversikt over omfanget av hårløshet, ble de merkede individene forsøkt observert i mer detalj under kalvesjekkingen i april. Av 17 undersøkte elgkyr var det ingen som døde i løpet av vinteren 2006/2007. Seks kyr med kalv etter jakt 2006 hadde alle med seg kalven i april året etter. Av 10 merkede elgkyr som ble observert tilstrekkelig godt, var det kun én som viste antydning til hårtap i april. Denne kua fikk kalv samme vår og behold kalven fram til jakta. Kalvingsperioden og antallet kalver per ku viste samme tendens i 2007 som i foregående år. Kalvingene pågikk i perioden 22/5 - 12/6. Gjennomsnittlig kalvingsdato var 31/5. I alt 19 kalver ble registrert fra 17 elgkyr, hvilket gir 1,12 kalv per ku i gjennomsnitt og en tvillingrate på 1,12. Tvillingraten (kalv per kalvku) vurderes som relativt lav, og lavere enn den som registreres av jegerne under jakta i regionen. I prosjektperioden er det registrert født 119 kalver av merkakyr, hvorav 13 har forsvunnet før jaktstart, 32 i løpet av jakta og 23 fra jaktslutt til påfølgende års kalvingssesong. Enkelte kalver har det ikke vært mulig å følge gjennom hele året eller til kalvetap. Kalvetap etter jaktslutt i 2007 er ennå ikke kartlagt. Av 40 elg påsatt sendere i prosjektperioden er 3 okser og 12 kyr skutt under jakt, 3 kyr registrert som rovdyrdrept, 1 ku registrert som sannsynlig rovdyrdrept, mens en 19 år gammel elgku er funnet død, sannsynligvis av alderdom. Voksendødelighet utenom jakt i området er lav, og tilsvarende den vi finner i områder uten ulv. elg, ulv, predasjon, jakt, reproduksjon, dødelighet, hjortelusflue, Lipoptena cervi, moose, wolf, predation, hunting, reproduction, mortality, deer ked, Lipoptena cervinb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;332
dc.titleNINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber11 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458178
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmarknb_NO
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannens miljøvernavdeling i Akershusnb_NO
dc.relation.projectAndre: Norges forskningsrådnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record