Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2017-10-06T10:27:26Z
dc.date.available2017-10-06T10:27:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3118-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458903
dc.description.abstractTovmo, M., Mattisson, J., Brøseth, H. 2017. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2017. – NINA Rapport 1391. 20 s. I år ble det påvist 40 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en reduksjon i antall ynglinger på 20 % (10 færre ynglinger) i forhold til i fjor, og er det laveste antall registrerte ynglinger siden 2002. Det nasjonale bestandsestimatet basert på antall ynglinger de tre siste årene viser at det i år er en bestand på rundt 324 voksendyr i Norge, noe som er en nedgang sammenlignet med 2016. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er rovviltregionene 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) og 8 (Finnmark og Troms) som har den største endringen i antall ynglinger sammenlignet med fjoråret. I disse regionene er det en nedgang på hhv. fire og fem ynglinger sammenlignet med i fjor. I regionene 3 (Oppland) og 7 (Nordland) ble det registrert en nedgang på en yngling sammenlignet med i fjor, mens region 5 (Hedmark) var uforandret. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger på eller over bestandsmålet i forhold til gjennomsnittlig antall ynglinger av jerv de tre siste årene.nb_NO
dc.description.abstractTovmo, M., Mattisson, J., Brøseth, H. 2017. Monitoring of active wolverine dens in Norway in 2017. – NINA Report 1391. 20 pp. A total of 40 wolverine reproductions were found in Norway in 2017. This is a decrease of 10 reproductions (20%) compared to the previous year. The population estimate, based on the number of reproductions over the last three years, indicates a population around 324 adult animals. This is lower than in 2016. The most pronounced changes in the number of reproductions, compared to last year, were found in region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag and Møre og Romsdal) and region 8 (Troms and Finnmark). These regions had a decrease of four and five reproductions respectively compared to the previous year. Regions 3 (Oppand) and 7 (Nordland) had a decrease of one reproduction compared to the previous year, while region 5 had the same number of reproduction as the previous year. All carnivore regions with national population goals for wolverine reproductions have reached or exceeded these goals.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1391
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectyngleregistreringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkningsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectreproductionsnb_NO
dc.subjectpopulation sizenb_NO
dc.titleYngleregistreringer av jerv i Norge i 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-837|2017nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1656]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record