Show simple item record

dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.date.accessioned2017-10-05T13:17:14Z
dc.date.available2017-10-05T13:17:14Z
dc.date.created2017-03-13T12:46:05Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1877-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458766
dc.description© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractLorentsen, S.-H. 2007. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007. - NINA Rapport 313. 54 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. De første årene dekket programmet bare overvintrende sjøfugl. Fra 1988 ble det utvidet til også å omfatte hekkende sjøfugl og denne delen av programmet feirer i 2007 20-års jubileum! Foreliggende årsrapport er den nittende i rekken fra hekkedelen, og presenterer resultatene pr. hekkesesongen 2007. For en rekke arter ble dataseriene etablert lenge før 1988, og en har nå en rimelig god oversikt over bestandsutviklingen for noen av de utvalgte sjøfuglartene. Med implementeringen av SEAPOP for området Lofoten-Barentshavet fra 2005-sesongen, og oppstart i Norskehavet for 2007 sesongen, har en fått en utvidet overvåking som også inkluderer voksenoverlevelse, reproduksjon og diett på utvalgte nøkkellokaliteter. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å forstå hva som ligger bak de trendene som registreres. Det er viktig at SEAPOP også implementeres for resten av norskekysten så snart som mulig i tråd med de faglige føringer som ligger til grunn for programmet. Overvåkingen av bestandsutvikling er basert på internasjonalt anbefalt metodikk. Resultatene er viktige både for en helhetlig forvaltning av våre sjøfuglbestander og marine økosystemer, og for norsk og internasjonal sjøfuglforskning. Hekkesesongen 2007 var en av de aller dårligste som noensinne er registrert i Nordøst- Atlanteren, med omfattende hekkesvikt for mange arter i Storbritannia, Færøyene, Island og Norge. Langs norskekysten gjaldt dette spesielt områdene fra Midt-Norge og nordover, men det var også signaler om hekkesvikt og lave antall hekkefugler i koloniene langs Vestlandskysten, fra Lindesnes og nordover. Resultatene fra 2007 underbygger den svært kritiske situasjonen for enkelte bestander, spesielt for den nordnorske lomvibestanden. Den nordlige underarten av sildemåke Larus fuscus fuscus ser nå ut til å være i framgang i enkelte kolonier, men bestanden som helhet har fremdeles en svært usikker status. Den store tilbakegangen for krykkjebestanden fortsetter. Disse bestandene bør nå vies spesiell oppmerksomhet med målrettet innsats for å avdekke de viktigste årsakene til den negative utviklingen. Spesiell oppmerksomhet bør også vies sjøfuglbestandene som hekker fra Lindesnes og nordover langs Vestlandskysten, dvs. i de delene av Nordsjøkysten der omfattende hekkesvikten er observert gjennom flere år. overvåking, sjøfugl, bestandsutvikling, Norge, monitoring, seabirds, population development, Norwaynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;313
dc.titleDet nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber54 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457837
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record