Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorArnesen, Geir
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2017-10-05T12:55:43Z
dc.date.available2017-10-05T12:55:43Z
dc.date.created2017-03-13T12:37:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1876-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458751
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen , T.V. 2008. Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA rapport 312. 49 s. Andmyran Vindpark AS planlegger en vindpark sør for Andenes i Andøy kommune, og i denne forbindelse gjennomføres det en konsekvensutredning i forbindelse med prosjektering av en spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning til 132 kV mellom Risøyhamn og Sortland i Andøy og Sortland kommune. Den planlagte kraftledningen skal benytte eksisterende 66 kV kraftlinjetrasé med unntak av kryssing av Sortlandsundet og gjennom et byggefelt på Finneset. NINA fikk oppdraget med å lage en konsekvensutredning på naturmiljøet i forbindelse med tiltaket. Verdiene av naturmiljøet langs denne ca 37 km lange strekningen er hovedsakelig satt til midels. I Forfjorddalen er verdiene imidlertid store. Omfanget av det planlagte tiltaket er vurdert til noe over lite negativt for hele strekningen. Planene om en utskifting/oppgradering av den eksisterende 66 kV kraftlinjen til 132 kV vil derfor med de riktige hensynene ikke medføre til store negative konsekvenser. Dersom man mot formodning ikke tar hensynene til de viktigste avbøtende tiltakene vil konsekvensene kunne bli store negative. Da den eksisterende kraftlinjen er over 50 år må man regne med at fugle- og dyrelivet i området har gjennomgått en gradvis habituering (tilvenning) til denne. En ny kraftlinjetrasé i et nytt område vil i så måte kunne være mer negativt for naturmiljøet. konsekvensanalyse, kraftlinje, fauna, fugler, pattedyr, vilt, botanikk, vegetasjon, Andøy, Sortland, Nordland fylke, impact assessment, power line, fauna, birds, mammals, wildlife, botany, vegetation, Andøy, Sortland, Nordland County Botany, vegetation, Andøy, Sortland, Nordland Countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;312
dc.titleSpenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV. Konsekvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457830
dc.relation.projectAndre: Andmyran Vindparknb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel