Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorDanielsen, Inge
dc.contributor.authorNellemann, Christian
dc.date.accessioned2017-10-03T10:45:17Z
dc.date.available2017-10-03T10:45:17Z
dc.date.created2017-03-13T10:18:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1869-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458014
dc.description.abstractAndersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport 305. 40 s. Rapporten omhandler konsekvensene for reindriften, i forbindelse med planer om etablering av sammenbindingskorridoren mellom skytefeltene Mauken og Blåtind. Vi beskriver verdi, omfang og konsekvenser for reindriften av 0- alternativet, sammenbindingskorridoren, de ulike alternativene for veg og scenario 2015 og 2025, som begge inkluderer ulike nivåer av Myrefjellutbyggingen. Tiltaket går i korte trekk ut på å etablere en vei på 8 kilometers lengde fra E6 i området ved Heia og østover langs Takvatnet, via en tunnel gjennom Akselfjellet og inn SIBO-området i Mauken skytefelt. Fra de alternative tunnelmunningene sør-øst i Akselfjellet og inn i SIBO området foreligger to vegalternativer, omtalt som ”øvre” og ”nedre” alternativ. For reindriften vil 0-alternativet være bedre enn utbygging, dog ikke uten store negative konsekvenser fra utbyggingen i Myrefjell. I forhold til Forsvarets bruk (dagens nivå) vil 0-alternativet ikke medføre noen ytterligere forverring av situasjonen og dermed ingen endringer av konsekvenser for reindriften, ut over de konsekvenser som Myrefjellutbyggingen medfører. På strekningen fra E6 til Akselfjellet vil tiltaket ikke gi særlig negativt omfang for reindriften, med noen få unntak. Øvre alternativ for veg foreslås lagt nokså høyt i terrenget. Det er også i dette området vi finner størst andel av vinterbeiter innefor de alternative traseene. Det negative omfanget av aktivitet i dette området vil derfor være noe større enn nedre alternativ (tab. A). Nedre vegalternativ ligger betydelig lavere i terrenget og lenger vekk fra områder som reinen benytter til vinterbeite. Forstyrrelseseffekten av veien blir betydelig redusert. Omfanget av dette vegalternativet vurderes som mindre negativt enn det øvre alternativet (tab. A).... Troms, Målselv, Reindrift, konsekvensutredning, Forsvaret, Troms county, Målselv, reindeer husbandry, environmental impact assessmentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;305
dc.titleSammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindriftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber40 snb_NO
dc.identifier.cristin1457701
dc.relation.projectAndre: Forsvarsbygg, utvikling Nordnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record