Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2017-09-27T13:14:12Z
dc.date.available2017-09-27T13:14:12Z
dc.date.created2017-03-10T14:33:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1861-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457112
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Johnsen, T.V. 2007. Tromsø fritidspark- Breiviknes. Konsekvensutredning, deltema zoologi – NINA Rapport 299. 23 s. I forbindelse med Areal + AS sitt arbeid med reguleringsplan for Tromsø fritidspark, Breiviknes i Tromsø kommune, fikk NINA i oppdrag å utrede konsekvensene for terrestrisk fauna. Det er registrert 25 fuglearter og 7 pattedyrarter i planområdet, hvorav seks er rødlistearter. Området har sannsynligvis ingen viktig funksjon for rødlisteartene, og faunaen i planområdet vurderes å være av liten - middels verdi. Den terrestriske faunaen i Sandbukta naturreservat vurderes å være av middels verdi. Samlet vurderes verneverdiene i plan- og influensområdet til middels. Mange av de artene som man i dag finner i skogen og på myrene i planområdet, vil miste sine leveområder ved en utbygging av Breiviknes. En del vil imidlertid kunne holde til i de lommer av leveområder som vil være igjen. Det er sannsynlig med en markert økning i ferdsel i Sandvika naturreservat, noe som vil kunne medføre forstyrrelser overfor fuglelivet her. Den planlagte utbyggingen kommer imidlertid ikke i direkte konflikt med noen viktige lokaliteter for rødlistearter eller andre viktige zoologiske forekomster. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe. konsekvensanalyse, fauna, fugler, pattedyr, vilt, Breiviknes,Tromsø, Troms, impact assessment, fauna, birds, mammals, wildlife, Breiviknes, Tromsø, Troms Countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;299
dc.titleTromsø fritidspark - Breiviknes. Konsekvensutredning, deltema zoologinb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457434
dc.relation.projectAndre: Areal + ASnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record