Show simple item record

dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorStokke, Sigbjørn
dc.contributor.authorSakshaug, Kristian
dc.date.accessioned2017-09-07T13:21:00Z
dc.date.available2017-09-07T13:21:00Z
dc.date.created2017-03-09T10:41:59Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1838-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453603
dc.description.abstractMay, R., Stokke, S. & Sakshaug, K. 2007. Trafikksikkerhet og fragmenteringseffekter i forbindelse med riks- og fylkesvegnettet – Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesen - NINA Rapport 276. 48 s. Veger er i dag en viktig del av våre omgivelser og preger vår kulturelle forståelse. Imidlertid har det i de siste desennier blitt økt fokus på de negative effektene som vegsystemer medfører. Tungtransport og private biler har i dag en betydelig påvirkning på miljøet i form av støy, forurensing, trafikkulykker, fragmentering av dyrs leveområder og økologiprosessforstyrrelser. Statens vegvesen har på grunn av dette gjennomført en rekke typer av vilttiltak langs vegnettet i de siste 10–15 årene. Noen av disse tiltakene er kostbare (5–15 mill kr), for eksempel over- og underganger for vilt, og flere av dem krever tilsyn og vedlikehold. Imidlertid er virkningen av disse tiltakene kun sporadisk undersøkt. Statens vegvesen Vegdirektoratet ønsker derfor å evaluere et utvalg av disse tiltakene for å finne ut hvorvidt de fungerer etter intensjonene, og for finne fram til de mest kostnadsoptimale løsningene. Hensikten med dette prosjektet har vært: 1) få en oversikt over aktuelle vilttiltak tilknyttet riks- og fylkesvegnettet i Norge; 2) utarbeide forslag til tiltak som skal inngå i etterundersøkelsene; 3) hente inn nødvendig bakgrunnsinformasjon om utvalgte tiltak; og 4) gi en metodebeskrivelse av utvalgte tiltak. I tilegg har vi beskrevet hvordan evalueringene kan integreres med pågående forskning/undersøkelser og hvordan studenter fra ulike studietrinn kan involveres. For å få en oversikt over eksisterende vilttiltak som er utført i distriktene har vi anvendt to tilnærminger. Flere søk er blitt gjort i nasjonal vegdatabank (NVDB) for å få ut informasjon som er registrert vedrørende vilttiltak. Ettersom denne basen ikke er fullstendig, ble det i tillegg sendt ut et spørreskjema til alle distriktskontorene hvor det ble spurt etter utførte tiltak, en personlig vurdering av effekten av ulike tiltak, hvorvidt evalueringer var utført og hvilke tiltak de mente ville bli aktuelle i framtiden (vedlegg 1). Oversikten over utførte tiltak, fordelt mellom trafikksikkerhets- og defragmenteringsrelaterte tiltak, er presentert i vedlegg 2. Utvalgte tiltak er basert på oversikten av tiltak langs vegnettet og vektet etter formålstjenelighet, artsgruppe, konfliktnivå, anvendbarhet og kostnadseffektivitet. Følgende tiltak anbefales for en videre evaluering: 1) Trafikksikkerhetstiltak: Siktrydding, viltgjerder, foring av hjortevilt, skilting, midtdelere og informasjon. 2) Defragmenteringstiltak: Kombinerte overganger for vilt/landbruk/friluftsliv, kombinerte underganger for vilt/landbruk/friluftsliv, større overganger for vilt, nedtaking av brøytekanter, kulverter/rør (vannledere) med repos/naturlig elvebredde, samt viltsluser og belysning/detektorer. I forslaget er metodiske tilnærminger, analyseforslag og hypoteser beskrevet for de utvalgte tiltakene. Mulighetene for å innlemme studenter på ulike studietrinn, inklusive doktorgradsnivå, er vektlagt og beskrevet i henhold til hvilke studienivå de enkelte tiltaksevalueringene høver for. Videre fremheves viktigheten av å opprette en god synergi med allerede pågående prosjekter for å sikre datatilgangen, samt optimalisere kvaliteten og kostnadseffektiviteten. Dette gjelder spesielt der man er avhengig av kontinuerlige og presi-se GPS-dyreposisjoner, eventuelt DNA-materiale, for å oppnå en god evaluering av problem-stillingen. trafikksikkerhet, defragmentering, fragmentering, etterundersøkelse, vilttiltak, skilting, viltgjerder, midtdelere, siktrydding, foring, viltsluser, overganger, underganger, NVDB, fallviltregisteret, hjorteviltregisteret, Traffic safety, defragmentation, fragmentation, evaluation, mitigation measures, road signs, wildlife fences, guard rails, road verge clearing, supplemental feeding, wildlife sluices, overpas-ses, underpasses, NVDB, wildlife-traffic accidents register, deer registernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;276
dc.titleTrafikksikkerhet og fragmenteringseffekter i forbindelse med riks- og fylkesvegnettet. Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber48 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1456798
dc.relation.projectAndre: Statens vegvesennb_NO
dc.relation.projectAndre: Vegdirektoratetnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record