Show simple item record

dc.contributor.authorQvenild, Marte
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2017-09-07T11:09:18Z
dc.date.available2017-09-07T11:09:18Z
dc.date.created2012-10-12T10:52:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1835-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453556
dc.description.abstractQvenild, M., Bevanger, K., Sandlund, O.T. & Ødegaard, F. 2008. Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge - NINA Rapport 273. 62 s. Denne rapporten summerer opp i hvilken utstrekning det innen sentrale forvaltningssektorer foretas kartlegging/overvåking direkte rettet mot fremmede arter, og NINAs vurdering av om eventuelle eksisterende aktiviteter kan utvides med tanke på en bedre dekning av fremmede arter. Datagrunnlaget er de riskovurderte artene i Norsk svarteliste 2007 og opplysninger fremkommet gjennom diskusjoner med sektorene og relevante etater og forskningsinstitusjoner. På bakgrunn av økologiske, økonomiske og helsemessige vurderinger tar rapporten opp en diskusjon av hvilke vektorer, arter og artsgrupper som bør prioriteres i det videre arbeid. Gjennomgangen omfatter informasjon fra MD, FKD, LMD, SD, FD, OED, JD, KD, NHD og HOD med relevante underliggende etater, direktorater og forskningsinstitutt. Havforskningsinstituttet har foretatt en parallell studie knyttet til marine fremmede arter som på det marine området vil utfylle NINAs behovsanalyse. NINA vurderer at de fleste sektorene mangler gode, systematiske kartleggings- og overvåkingsaktiviteter knyttet til fremmede arter. I dag er det i hovedsak aktiviteter knyttet til spesielt problematiske enkeltarter som allerede er etablert i Norge, med bakgrunn enten i de økologiske eller økonomiske skadevirkninger artene har eller potensielt kan få på sikt. Flere sektorer har imidlertid kartleggings- og overvåkingsaktiviteter hvor fremmede arter kan inkluderes. For å lykkes med å videreutvikle disse er det nødvendig å øke bevisstheten rundt dette temaet innad i sektorene på alle nivå, og øke fokus på nødvendigheten av samhandling mellom sektorer. Den betydelige andelen ”grå” arter i Norsk svarteliste 2007 er så langt den viktigste dokumentasjon på en betydelig kunnskapsmangel om majoriteten av de uønskede fremmede artene vi allerede har i Norge. fremmede arter, behovsanalyse, overvåking, exotic species, monitoring needsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;273
dc.titleBehovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge.-nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber62 s.nb_NO
dc.identifier.cristin950281
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record