Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorSortland, Frantz
dc.coverage.spatialVestvågøynb_NO
dc.date.accessioned2017-07-14T13:18:01Z
dc.date.available2017-07-14T13:18:01Z
dc.date.created2017-02-17T12:24:11Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1690-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448755
dc.description.abstractStrann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vestvågøy kommune. - NINA Rapport 140. 80 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk og internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Vestvågøy kommune. Prosjektet har identifisert 33 naturtypelokaliteter og 16 viltområder. 21 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de fem områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er presentert i denne rapporten, som separate kartblad og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Vestvågøy kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Access. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84. biologisk mangfold, viltkartlegging, rødlistearter, sammenveide områder, Vestvågøy kommune, mapping of biodiversity, red listed species, valuated wildlife areas Vestvågøy, Lofotennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;140
dc.titleBiologisk mangfold. Vestvågøy kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber80 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451641
dc.relation.projectAndre: Vestvågøy kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel