Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2017-07-12T06:21:37Z
dc.date.available2017-07-12T06:21:37Z
dc.date.created2017-02-13T14:40:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1655-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448490
dc.description.abstractDervo. B.K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2006. Lokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiske. - NINA Rapport 107, 45 pp. + vedlegg. Denne rapporten redegjør for evalueringen av den nye driftsplanbaserte og lokale forvaltningsmodellen for anadrome laksefisk. Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1996 opp prosjektet ”Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene” (ofte kalt ”driftsplanprosjektet”). Prosjektet ble satt i gang som et ledd i arbeidet med å legge om til en lokal vilt- og fiskeforvaltning og var et samarbeid mellom miljømyndighetene, landbruksmyndighetene og rettighetshaver- og brukerorganisasjonene. Det skulle gjennomføres som et 4-årig prosjekt med avslutning i 1999. Selve omleggingen av den lokale forvaltningen skulle pågå fram til 2006. Evalueringen er basert på 40 intervju av sentrale aktører som har vært involvert i arbeidet med å utvikle en lokal og driftsplanbasert lakseforvaltning, samt 3 spørreundersøkelser blant elveeirlag, jeger- og fiskerforeninger og fylkesmenn som har arbeidet med driftsplaner. Samlet vurdert fremstår ”driftsplanprosjektet” som en svært vellykket omleggingsprosess, som i stor grad har nådd sitt hovedmål. Driftsplanprosjektet har representert en omfattende og krevende satsning på å utvikle en lokal og driftplanbasert forvaltning av de høstbare vilt- og fiske-ressursene. Innsatsen har vært omfattende både hos den offentlige forvaltningen representert ved miljø- og landbruksforvaltningen og hos rettighetshaverne. Et stort flertall av informantene er tilfreds med den nye forvaltningsmodellen. De mener at både den biologiske forvaltningen, tilgang til fiske og utvikling av næring ifm. lakseressursene har vist en positiv forbedring pga. driftsplanene. Hele 82 prosent av alle laksevassdragene med årlig fangst av mer en 1 000 kg laks i 2004 har i dag en påbegynt eller ferdig driftsplan. Hovedmålsetningen om at ”innen år 2006 skal den praktiske forvaltningen av vilt- og fiskeressursene i den grad det er hensiktsmessig utøves lokalt” er langt på veg oppfylt. Det er imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder oppdatering av veiledningsmateriell, styrking av veiledningsapparatet og overføring av ansvar og oppgaver til den lokale forvaltningen. Det ligger også en utfordring i å sikre finansieringen av denne forvaltningsmodellen framover. laks, sjøørret, anadrome laksefisk, evaluering, lokal forvaltning, driftsplaner, næringsutvikling, utmark, fritidsfiske, salmon, Sea trout, local fish management, management plans, outfields, business developmentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;107
dc.titleLokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiskenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1450018
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel