Show simple item record

dc.contributor.authorØstdahl, Torbjørn
dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.date.accessioned2017-07-07T13:15:59Z
dc.date.available2017-07-07T13:15:59Z
dc.date.created2017-02-13T11:46:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1645-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448226
dc.description.abstractØstdahl, T. & Skår, M. 2005. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Kommunebeskrivelser. NINA Rapport 99. 122 pp. Evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark har vært et omfattende arbeid der mye informasjon er samlet over lang tid. For å systematisere informasjonen har vi valgt å utarbeide åtte kommunebeskrivelser. Disse utgjør vårt hovedgrunnlag for å evaluere de ulike målsettingene for forsøket. De åtte kommunebeskrivelsene beskriver i hovedsak planprosessen i hver kommune, administrering og praktisering av kommunedelplanen i forsøksperioden og spesielle satsingsområder eller konfliktområder. I tillegg oppsummerer vi hvordan våre informanter (se vedlegg 1) vurderer måloppnåelsen i forsøket i sin kommune. Vi har samlet informasjon om hver enkelt kommune på ulike måter. Vi har besøkt alle for-søkskommunene to ganger (kun en gang i Kautokeino som avbrøt deltakelse i forsøket) og da hatt møter med kommuneadministrasjon og representant for politikerne. Vi har samlet inn og systematisert kommunale sakspapirer, vi har deltatt på alle kommunesamlinger i forsøket og vi har gjennomført en egen spørreundersøkelse angående holdninger til motorisert ferdsel. Registreringsopplegget av kjøreomfang som er gjennomført i forsøksperioden har selvsagt gitt oss verdifull informasjon om kjøreomfang og kjøremønster i hver enkelt forsøkskommune. Ikke minst har vi i to omganger gjennomført telefonintervjuer med representanter for ulike lag og foreninger, oppsyn og lensmannsetat. Vi har også intervjuet fylkeskommunene en gang og fylkesmannens miljøvernavdeling to ganger. Vedlegg 1 gir en oversikt over hvilke lag, organisasjoner etc. som er intervjuet i hver enkelt kommune. Vi har altså valgt å utgi kommunebeskrivelsene som en egen NINA-rapport i tillegg til hovedrapporten (NINA Rapport 90), rapporten som oppsummerer registreringsopplegget på omfang av ferdsel i forsøkskommunene (NINA rapport 91) og tidligere underveisrapporter på evalueringen (alle rapportene finnes på www.nina.no). Kommunebeskrivelsene gir en mer detaljert beskrivelse av den enkelte forsøkskommune enn det som kommer fram i hovedrapporten. Vi håper dette materialet kan være av interesse både for forsøkskommunene og som kunnskapsgrunnlag i videre arbeid med forvaltning av motorferdsel i utmark. Motorferdsel, kommunal planlegging, forsøksordning, kommunebeskrivelsernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;99
dc.titleEvaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark . Kommunebeskrivelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber122 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449896
dc.relation.projectAndre: Miljøverndepartementetnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record