Show simple item record

dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.date.accessioned2017-07-07T13:03:27Z
dc.date.available2017-07-07T13:03:27Z
dc.date.created2017-02-13T10:47:35Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1643-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448224
dc.description.abstractLorentsen, S.-H. 2005. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005. - NINA Rapport 97. 49 pp. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. De første årene dekket programmet bare overvintrende sjøfugl. Fra 1988 ble det utvidet til også å omfatte hekkende sjøfugl og denne delen av programmet har nå pågått i 18 feltsesonger. Foreliggende årsrapport er den syttende i rekken fra hekkedelen, og presenterer resultatene pr. hekkesesongen 2005. For en rekke arter ble dataseriene etablert lenge før 1988, og en har nå en rimelig god oversikt over bestandsutviklingen for noen av de utvalgte sjøfuglartene. Med implementeringen av SEAPOP for området Lofoten-Barentshavet fra 2005-sesongen vil en få en utvidet overvåking som også inkluderer voksenoverlevelse, reproduksjon og næring på utvalgte nøkkellokaliteter. Dette vil gjøre oss i stand til å bedre kunne forstå hva som ligger bak de trendene som observeres. Det er viktig at SEAPOP også implementeres for resten av norskekysten så snart som mulig. Overvåkingen av bestandsutvikling er basert på internasjonalt anbefalt metodikk. Resultatene er viktige både for en helhetlig forvaltning av våre sjøfuglbestander og for norsk og internasjonal sjøfuglforskning. Resultatene fra 2005 viser at tilstanden fremdeles er svært kritisk for enkelte bestander, spesielt for den nordnorske lomvibestanden der det i de aller fleste koloniene ble registrert rekordlave antall. Den nordnorske underarten av sildemåke Larus fuscus fuscus ser ut til å være på framgang i enkelte kolonier, men det er fremdeles en svært usikker status for bestanden som helhet. Den store tilbakegangen for krykkjebestanden fortsetter, og Skagerrakbestanden av fiskemåke er også i kraftig tilbakegang. Disse bestandene bør nå vies spesiell oppmerksomhet med målrettet innsats for å avdekke de viktigste årsakene til den negative utviklingen. overvåking, sjøfugl, bestandsutvikling, Norge, monitoring, seabird, population development, Norwaynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;97
dc.titleDet nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449838
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record