Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2017-07-06T11:33:52Z
dc.date.available2017-07-06T11:33:52Z
dc.date.created2017-02-09T10:25:08Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1607-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448061
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Tjeldsund kommune. - NINA Rapport 68. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsar- beidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direkto- ratet for naturforvaltning. I dette prosjektet omfattes viltkartleggingen. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale for- pliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og natur- grunnlag for Tjeldsund kommune. Prosjektet har identifisert ti viltområder. 16 rød- listearter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sår- bar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rappor- ten, men er levert separat til Tjeldsund kommune. Alle opplysninger om viktige vilt- forekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84. viltkartlegging, rødlistearter, viltområder, Tjeldsund kommune, Mapping of wildlife, red listed species, valuated wildlife areas, Tjeldsundnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;68
dc.titleViltkartlegging. Tjeldsund kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1448776
dc.relation.projectAndre: Tjeldsund kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record