Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialNarvik kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-07-06T07:45:29Z
dc.date.available2017-07-06T07:45:29Z
dc.date.created2017-02-09T10:10:27Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1604-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448010
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2005. Viltkartlegging. Narvik kommune. - NINA Rapport 66. 40 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet omfattes viltkartleggingen. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Narvik kommune. Prosjektet har identifisert 18 prioriterte viltområder. 21 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Det siste leveres utenom rapporten ettersom slike opplysninger er unndratt offentlighet. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Narvik kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTMreferanser er presentert i kartdatum WGS84. viltkartlegging, rødlistearter, viltområder, Narvik kommune, Mapping of wildlife, red listed species, valuated wildlife areas, Narviknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;66
dc.titleViltkartlegging. Narvik kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.identifier.cristin1448767
dc.relation.projectAndre: Narvik kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record