Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialBallangen kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-07-06T07:39:14Z
dc.date.available2017-07-06T07:39:14Z
dc.date.created2017-02-09T10:01:55Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1603-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448007
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. Viltkartlegging. Ballangen kommune - NINA Rapport 65. 31 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet omfattes viltkartleggingen. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Ballangen kommune. Prosjektet har identifisert 11 viltområder og tre viktige trekkveier for elg som kan gi konflikter med trafikk. 19 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Ballangen kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84. viltkartlegging, rødlistearter, viltområder, Ballangen kommune, mapping of wildlife, red listed species, valuated wildlife areas, Ballangennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;65
dc.titleViltkartlegging. Ballangen kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1448761
dc.relation.projectAndre: Ballangen kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel