Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.date.accessioned2017-06-28T10:12:03Z
dc.date.available2017-06-28T10:12:03Z
dc.date.created2017-01-31T11:35:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1521-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447151
dc.description.abstractBongard, T. 2005. Effekter på bunndyr av aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjordselva, 2003 og 2004. - NINA Rapport 9. 20 pp. Denne undersøkelsen tyder ikke på at behandling med aluminium i kombinasjon med lav pH gir varige skader på bunndyrsamfunnet. Behandlingen utgjør likevel en tidsbegrenset belastning, og stresset fører til at langt flere dyr enn vanlig finnes drivende med strømmen, men svært få dyr dør på grunn av behandlingen. Drivende dyr lengst ned i elva kan likevel drive ut i brakk- eller saltvann og dø der. Bekjempelse av G. salaris i laksevassdrag har i Norge hittil bare vært gjort ved tilsetning av rotenon til elvevannet. Den første fullskalabehandlingen med aluminium, som ble gjort i Batnfjordselva i 2003 og 2004, ble fulgt opp med bunndyrundersøkelser. Fullstendig oversikt over bunndyrsamfunnet i elver krever svært omfattende prøvetaking, og i denne undersøkelsen ble det tatt drivprøver, i det antall dyr i drivet anses som en indikasjon på graden av stress hos bunndyra. Til tross for begrenset innsamlingsinnsats ble det registrert et stort antall arter som tidligere ikke er registrert i den ytre delen av Møre og Romsdal, eller ikke i fylket i det hele tatt. For å kunne si noe sikkert om rødlistede og sjeldne arter i bunndyrsamfunnet er det nødvendig å gjøre grundigere inventeringer i de aktuelle vassdragene. Dette vil gjøre det mulig å legge opp behandlingen slik at man unngår den mest sårbare perioden til hensynskrevende og rødlistede arter. Dette vil redusere eventuelle negative effekter. Ferskvann, Bunndyr, Aluminium, Freshwater, Zoobenthos, Aluminumnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;9
dc.titleEffekter på bunndyr aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjords-elva, 2003 og 2004nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1442941
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel