Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2017-06-28T08:50:54Z
dc.date.available2017-06-28T08:50:54Z
dc.date.created2017-02-27T12:58:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1769-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447122
dc.description.abstractStrann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2007. Biologisk mangfold. Skjervøy kommune - NINA Rapport 209. 49 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper og vilt. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Skjervøy kommune. Prosjektet har identifisert 12 verdisatte naturtypeområder og 12 viltområder. 22 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert to områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Skjervøy kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTMreferanser er presentert i kartdatum WGS84. naturtypekartlegging, viltkartlegging, rødlistearter, viltområder, Skjervøy kommune, mapping of valuated nature types, wildlife, red listed species, valuated wildlife areas, Skjervøynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;209
dc.titleBiologisk mangfold. Skjervøy kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1454229
dc.relation.projectAndre: Skjervøy kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record