Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorThorsdad, Eva B.
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.date.accessioned2017-06-26T11:19:42Z
dc.date.available2017-06-26T11:19:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-93038-20-7
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446896
dc.description.abstractLakseinnsiget har vært lavt de siste ti årene. I 2016 var innsiget av laks fra havet til Norge ca. 470 000 laks, noe som er mer enn en halvering siden 1980-tallet. Fordi fisket har blitt redusert er det nok laks i de fleste elvene til å opprettholde gytebestandene. Redusert mengde laks har medført at overskuddet som er tilgjengelig for fiske har blitt mye mindre, og i noen tilfeller helt borte. Reduserte laksebestander skyldes at laksen har lav overlevelse i sjøen, men menneskeskapte påvirkninger bidrar også vesentlig på lokalt og regionalt nivå. Bestandene i Midt-Norge og Vest- Norge er mest redusert. Vitenskapsrådet vurderer rømt oppdrettslaks som den største trusselen mot norsk laks. Mange bestander er genetisk påvirket av at rømt laks har gytt med villaks i elvene. Slike genetiske endringer kan være uopprettelige. Villaks med oppdrettsgener kan være dårligere tilpasset livet i naturen. Storskala elveforsøk har vist at innkryssing kan gi redusert produksjon og overlevelse, og dermed færre laks. En ny undersøkelse har også vist at innkryssing av oppdrettslaks endrer alder og størrelse på laksen i norske elver, ved at det blir færre stor laks som har vært mer enn to år i sjøen. Lakselus er også en betydelig bestandstrussel. Vitenskapsrådet har for første gang vist en sannsynlig effekt av lakselus på bestandsnivå i en nasjonal analyse. Beregnet årlig tap av villaks på grunn av lakselus var ca. 50 000 laks per år for årene 2010-2014, det vil si et tap av 10 % av villaksen grunnet lakselus. Andre infeksjoner knyttet til oppdrett er en trussel som også kan ha betydelig negativ påvirkning på villaksen, men kunnskapen her er dårlig. Den innførte parasitten Gyrodactylus salaris, sur nedbør og overbeskatning er trusler som har hatt stor negativ påvirkning på laks, men tiltak har medført at disse faktorene er under kontroll på et nasjonalt nivå. Vannkraftreguleringer og andre fysiske inngrep er også trusler mot villaks der det ikke er stor fare for forverring av situasjonen. Det er imidlertid mulig å gjennomføre flere tiltak for å redusere effekten av disse to faktorene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;10
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectSalmo truttanb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjectgytebestandsmålnb_NO
dc.subjectforvaltningsmålnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectbestandsstatusnb_NO
dc.subjectbeskatningsraternb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.subjecthøstingnb_NO
dc.subjecthøstbart overskuddnb_NO
dc.subjectinnsigsestimatnb_NO
dc.subjectPFAnb_NO
dc.subjectmarin overlevelsenb_NO
dc.subjectbeiteforhold i havetnb_NO
dc.subjecttrusselfaktorernb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectlakselusnb_NO
dc.subjectkraftreguleringnb_NO
dc.subjectvassdragsinngrepnb_NO
dc.subjectinfeksjonernb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectvannkjeminb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectoverbeskatningnb_NO
dc.subjectNASCOnb_NO
dc.subjectvannforskriftennb_NO
dc.subjectkvalitetsnorm for villaksnb_NO
dc.subjecttilstandsvurderingssystemnb_NO
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltning www.vitenskapsradet.nonb_NO
dc.source.pagenumber152 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel