Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Line C.
dc.coverage.spatialJutulhogget, Norge, Nord-Østerdalen, Hedmarknb_NO
dc.date.accessioned2017-06-23T07:55:47Z
dc.date.available2017-06-23T07:55:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3029-2
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446755
dc.description.abstractWold, L.C. 2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 - NINA Kortrapport 63, 21 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Jutulhogget naturreservat (vest). Det ble utplassert to ferdselstellere som måler bruksintensiteten ved to ulike stier ned til utkikkspunktet, en på sti ned i hogget, og utplassert kasser med selvregistreringskort ved selve utsiktspunktet der de besøkende ble oppfordret til å fylle inn informasjon om seg selv og syns-punkt på ulike forhold. Selvregistreringskortene kartla bakgrunnsdata om de besøkende og turfølget, motiv for å stoppe ved Jutulhogget, Jutulhogget som reisemål inkludert oppholdstid og overnatting, og synspunkt på tilretteleggingstiltak. Data fra ferdselstellerne visste at det i perioden 14.juni til 16. oktober ble registrert 13 558 passeringer forbi de to tellerne ved utkikkspunktet og 300 på stien ned i hogget – et røft anslag på antall besøkende ved utkikkspunktet er derfor ca. 6 780. I samme periode ble det samlet inn selvregistreringskort fra 655 besøkende. 65% av de besø-kende var nordmenn, mens 35 % var utlendinger. Tyskere og Nederlendere dominerte blant de utenlandske besøkende. Over 70 % var førstegangsbesøkende og de fleste skulle være ved Jutulhoggområdet en kort stund: over 70 % var på dagstur og de fleste var i området 2 timer eller kortere. Litt over halvparten av de besøkende skulle overnatte i Nord-Østerdalen, derav flest som skulle overnatte på campingplass. De fleste hadde innhentet informasjon om Jutulhogget enten fra bekjente/venner eller oppga at de alltid hadde visst om området. For det meste skulle de besøkende se på hogget fra utkikkspunktet (80,5%) og gå litt langs kanten (50,6%). Det var veldig få som skulle gå ned eller gjennom hogget. Dette samsvarer med at de besøkende oppga at det å nyte utsikten og naturopplevelse var de viktigste motivene for å besøke området. Jutulhogget var i liten grad hovedformålet med turen de besøkende var på, enten var det ett av flere reisemål eller et område som ble besøkt på impuls. De besøkende er gjennomgående fornøyd med tilretteleggingen ved utkikkspunktet; både med parkeringsplasser, informasjon, gjerder, underlaget og allmenn sikkerhet. Likevel var utlendinger noe mindre positive enn nordmenn til alle de fem undersøkte variablene. Når det gjelder fremtidige tilretteleggingstiltak var informasjonstavler og merkede stier de tiltakene flest var positive til, men også bord/benker for piknik og søppelkasser var det flere enn 50 % som var positive til. Etablering av leirplasser og besøkssenter var de tiltakene flest var negative til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;63
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreskjemanb_NO
dc.subjectFerdselstellernb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectquestionnairenb_NO
dc.subjectPeople/pedestrian counternb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record