Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWalseng, Bjørn
dc.contributor.authorKarlsen, Leif Roger
dc.coverage.spatialØstfold, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-06-20T07:42:15Z
dc.date.available2017-06-20T07:42:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3096-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446439
dc.description.abstractWalseng, B. og Karlsen, L.R. 2017. Dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. - NINA Rapport 1372: 1-62. Med tanke på å vurdere effekten av avsluttet kalking ble ti vann i Østfold undersøkt med hensyn til vannkjemi, krepsdyr og fisk. Kalking av vannene startet i perioden 1995-99, og ble avsluttet i 2012. pH har fluktuert, og verdier som er langt over hva som er naturlig for vannforekomstene, har vært målt. Det samme har vært tilfelle for Ca, som etter at kalking ble avsluttet, har nærmet seg 1,0 mg/l i mange av lokalitetene. Fargen har også variert fra 1–230 mg Pt/l. Det er en tendens til at vannene er blitt noe klarere med lavere pH etter avsluttet kalking. Dette er det motsatte av det som skjer i vann som ikke har vært kalket, og der det har skjedd en naturlig bedring i pH. Forsuringsfølsomme arter av krepsdyr er blitt mer vanlige, og hele tre arter tilhørende den svært forsuringstolerante slekten Daphnia sp., hjelmdaphnie D. cristata, småhodedafnie D. longiremis og nåledafnie D. longispina, er blitt vanlige. Fortsatt er de to svært forsuringstolerante artene, bruntvannskreps Acantholeberis curvirostris og mosenebbkreps Alona rustica tilstede. Når arts-inventaret i vannene ble sammenlignet med sure og nøytrale referansevann i en DCA-analyse, inntar de en posisjon mellom disse. Totalt ble det fanget fire arter av fisk; ørret (Salmo trutta), gjedde (Esox lucius), abbor (Perca fluviatilis) og mort (Rutilus rutilus). Abboren var mest tallrik og forekom i samtlige vann. Ørret ble fanget i fire av vannene (Bergsjøtjernet, Fluetjern, Kroktjern og Sandvannet). I Øvre Sandvann ble det i tillegg observert ørekyte (Phoxinus phoxinus) i strand-sonen og i innløpsbekken. Gjedde ble kun fanget i Gryttjern, mens mort ble kun fanget i Sand-vannet. Bergsjøtjern var eneste vann med kun ørret. Konklusjonen så langt er at biologien ikke synes å ha respondert negativt på at kalking er blitt avsluttet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1372
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectkrepsdyrnb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectavsluttet kalkingnb_NO
dc.titleUndersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Limnologi: 498nb_NO
dc.source.pagenumber1-62nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel