Show simple item record

dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorSelvaag, Sofie Kjendlie
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.coverage.spatialBreheimen-området, Oppland, Sogn og Fjordane, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-06-15T09:45:59Z
dc.date.available2017-06-15T09:45:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-2057-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446101
dc.description.abstractVistad, O.I., Selvaag, S.K. &Wold, L.C. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen 2017. Kasse- og etterundersøking – NINA Rapport 1349. 79 s. I denne samanheng omfattar ‘Breheimen’ ein nasjonalpark, fem landskapsvernområde og to naturreservat. Men i praksis så omfattar prosjektet og rapporten bruken og brukarane av dei viktigaste bruksområda i Breheimen. Sommaren 2016 vart det gjennomført ei lokal brukarundersøking (før-undersøking) ved hjelp av 12 svarkasser, som i hovudsak vart utplassert ved dei viktigaste stiane inn i Breheimen-området. Det arbeidet vart gjennomført av lokal forvaltning og SNO. Seinare vart denne før-undersøkinga fylgt opp med ei nettbasert etterundersøking, som NINA var ansvarleg for (på grunnlag av innsamla e-postadresser frå før-undersøkinga). Det vart fylt ut 2836 skjema i kassene og 364 skjema i etterundersøkinga. Svarprosenten i etterundersøkinga er 50,7, og representativiteten (i høve til førundersøkinga) er delvis god (kjønn, alder, del lokale brukarar), men med mindre deltaking av fyrstegongsgjester, av utlendingar og av erfarne friluftslivsutøvarar (i form av fleirdagsturar). Her rapporterer vi både førundersøkinga og etterundersøkinga. Det er naturopplevinga, ønsket om å oppleve villmark, og dramatiske landskap som er hovudgrunnane for å besøke Breheimen. Svært viktig er også det å kjenne seg fri, å oppleve fred og ro, og det å kunna gå langtur. Dei aller fleste fylgjer stiane, og det er også tydeleg at godt merka stiar og tydeleg skilting er verdsett. Stiane er særleg verdsett fordi dei gjer det lettare og tryggare å gå. Fottur er også den klart mest dominerande aktiviteten. Vi har også kartlagt vinteraktivitetar og skiturar utanfor oppkøyrde eller kvista (=vintermerka) løyper er mest utbreidd. Det er tydeleg at besøk i Breheimen også utløyser overnatting innafor eller i nærområdet til Breheimen, og turisthytte er hyppigast nemnt som overnattingsstad. Telt blir nesten like mykje brukt som hotell/pensjonat.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1349
dc.subjectBrukarundersøking i nasjonalparken og til-liggande verneområdenb_NO
dc.subjectLokal kasseundersøkingnb_NO
dc.subjectNettbasert etterundersøkingnb_NO
dc.subjectBreheimen national parknb_NO
dc.subjectVisitor studynb_NO
dc.subjectself-registration boxes and internet based follow-up studynb_NO
dc.titleBruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber79 s.nb_NO
dc.relation.projectBreheimen nasjonalparkstyrenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1908]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record