Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorPettersen, Oskar
dc.coverage.spatialSuldalslågen, Rogaland, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-06-13T07:34:25Z
dc.date.available2017-06-13T07:34:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3083-4
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445880
dc.description.abstractFoldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Suldalslågen. Kartleggingen fulgte retningslinjene og metodene gitt i håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag som ble utgitt i 2013. Habitatkvalitet og produksjonspotensial for ungfisk ble vurdert ut fra kartlegging av bunnsubstrat, mesohabitat (elveklasser) og måling av skjul i elvebunnen (hulromsmålinger). Vurderingene ble supplert med data fra ungfiskundersøkelser gjennomført i 2016 og data fra gytegropregistreringer gjennomført i 2014. Av det undersøkte arealet ble 66 % klassifisert som moderat produktivt, 28 % ble klassifisert som høyproduktivt og 5 % ble klassifisert som lavproduktivt. Analyse av flaskehalser for produksjon av laks viste at den viktigste begrensende faktor er tilgang til skjul. Det er flere mulige tiltak som kan iverksettes for å restaurere habitat, deriblant tiltak som øker tilgangen på skjul i elvebunnen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;75
dc.subjectVassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectSjøvandrende laksefisknb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectUngfisknb_NO
dc.subjectProduksjonnb_NO
dc.subjectHabitatnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectInventeringnb_NO
dc.subjectMiljødesignnb_NO
dc.subjectProduksjonsforholdnb_NO
dc.titleInventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber18 s.nb_NO
dc.relation.projectStatkraftnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Vis enkel innførsel