Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorDima, Bàlint
dc.coverage.spatialRøsskleiva, Bamble, Telemark, Norge, Noreg, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-06-08T13:19:43Z
dc.date.available2017-06-08T13:19:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3095-7
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445473
dc.description.abstractBrandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogsopper, samt 12 kalktørreng-beitemarksopper (rødsporer; slekten Entoloma). Særlig sistnevnte element antas å være begunstiget av en beiting som bl.a. gir stier og mer åpen skogstruktur. Området som skal beites er dominert av sesongfuktig, grunnlendt kalkfuruskog, og skilte seg noe fra tilliggende referanseområde, med bare 4 av de registrerte habitat-spesifikke artene felles. Røsskleiva NR som helhet utmerker seg som en av de rikeste hotspot-lokalitetene for rødlistede jordboende sopper, med 45 rødlistearter registrert til nå. Summary An inventory (start of monitoring) of habitat-specific, terricolous, calcareous forest/grassland fungi in the northern part of Røsskleiva nature reserve was performed in 2016, prior to onset of a cattle grazing management regime. Altogether 27 habitat-specific species, including 18 red-listed taxa were recorded during two visits in 2016. These included 10 calcareous coniferous forest species, 5 calcareous Tilia forest species, and 12 calcareous grassland-forest rim species (Entoloma spp.). Especially the latter element is expected to be positively influenced by grazing, resulting in paths and a more open canopy. The area for grazing is dominated by shallow-soil seasonal hydrophilous calcareous pine forest, and differed somewhat from the reference area, with only four of the recorded habitat-specific species in common. Røsskleiva NR as a whole is one of the richest hotspots for redlisted terricolous fungi in Norway, with 45 red-listed species recorded so far.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;80
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectjordboende soppnb_NO
dc.subjectkalkfuruskognb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjectskjøtselstiltaknb_NO
dc.subjectbeitenb_NO
dc.titleOvervåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Telemark, Miljøvernavd.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record