Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorNilsen, Erlend B.
dc.date.accessioned2017-06-01T06:24:35Z
dc.date.available2017-06-01T06:24:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3091-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444029
dc.description.abstractTovmo, M., Odden, J., Brøseth, H. og Nilsen, E. B. 2017. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017. - NINA Rapport 1370. 24 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamerabilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I 2017 er det estimert 55,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 329 dyr (95 % CI = 273–384) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2017 og før reproduksjonssesongen. Dette er en økning på 7 % sammenlignet med fjoråret, men for femte året på rad ligger gaupebestanden under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger. Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) er den regionen som i 2017 ligger lengst over det regionale bestandsmålet, mens regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger et stykke under det regionale bestandsmålet. I Region 2 er det beregnet 9 familiegrupper, en liten nedgang fra året før. I Region 3 (Oppland) er det beregnet 5 familiegrupper, en oppgang fra året før. I region 4 er det beregnet 1,5 familiegrupper, det samme som året før. I region 5 (Hedmark) er det beregnet 9,5 familiegrupper, en tydelig økning fra året før. I Midt-Norge, region 6, er det påvist 18,5 familiegrupper, en tydelig økning fra året før. I region 7 er det beregnet 6 familiegrupper, en liten nedgang. I region 8 er det beregnet 6 familiegrupper, en nedgang fra året før. Blant forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål for gaupe ligger regionene 2, 3 og 6 på eller over bestandsmålet når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 58 (75 % CI = 49–68) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2018.nb_NO
dc.description.abstractTovmo, M., Odden, J., Brøseth, H. and Nilsen, E. B. 2017. Number of family groups, population estimate and population development of lynx in Norway for 2017. - NINA Report 1370. 24 pp. The national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In 2017 there are estimated 55.5 family groups, which correspond to a total population size of approximately 329 (95 % CI = 273–384) lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to the hunting- and reproductive season in 2017. This is an increase of 7 % compared to last year. For the fifth year in a row the lynx population is below the national management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004. Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag) is highest above the regional management goal in 2017. When looking at the average number of family groups the last three years, regions 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold), 3 (Oppland) and 6 have achieved their regional management goal. Based on a prognosis model we predict a slightly increasing population from 55.5 family groups this year to 58 family groups (75 % CI = 49-68) before hunting starts in 2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1370
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjecteurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder@ Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-773|2017nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record