Show simple item record

dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.contributor.authorBarrett, Robert T
dc.contributor.authorBustnes, Jan Ove
dc.contributor.authorErikstad, Kjell Einar
dc.contributor.authorFauchald, Per
dc.contributor.authorLorentsen, Svein-Håkon
dc.contributor.authorSteen, Harald
dc.contributor.authorStrøm, Hallvard
dc.contributor.authorSystad, Geir Helge
dc.contributor.authorTveraa, Torkild
dc.date.accessioned2017-05-30T12:10:07Z
dc.date.available2017-05-30T12:10:07Z
dc.date.created2007-05-04T12:29:13Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1809-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443867
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. and Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. – NINA Report 249. 63 pp. This is the second annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2006, the programme was extended to the near full scale in the Lofoten-Barents Sea area, but it is aimed for implementation at the national level within few years. The report is divided into three sections. The first is an executive summary, the second presents five selected highlights from the studies in 2006, whereas the third presents results from other projects within the programme. The programme is wide-ranging, and with about 20 activities running in parallel, there is no room for emphasising details of the results in this short abstract. The main effort is however being put into mapping and monitoring. The most demanding activity is to build-up the long-term data series for the numerical development, reproduction, survival and diet of an ecological and geographical selection of breeding populations. These data series are compared and analysed in relation to various environmental factors in an attempt to find the cause of the documented changes and to predict future population trends. This work is made at a series of key-sites spread from north to south: Spitsbergen, Bjørnøya, Hornøya, Hjelmsøya, Grindøya, Anda and Røst. More keysites will be established further south when the programme is extended to the national scale. Seabirds are mapped both along the coast and at sea. To balance resource use against minimum requirements for validity of data, coastal areas are covered such that each area is mapped once every ten years in each season (breeding, moulting/autumn, winter and spring periods). A habitat model predicting the distribution of coastal seabirds has also been developed. For seabirds at sea, the focus is put on modelling distributions in different seasons from documented associations between seabird occurrences, oceanographic factors and distributions of prey. These associations are derived from data collected in a multi-disciplinary cooperation within the ecosystem surveys of the Institute of Marine Research. SEAPOP aims to use recent advances in technology to develop more efficient methods of data collection. The programme is also developing its own web site (www.seapop.no) where advanced computer technology is put to use to communicate the results to various users. Lofoten Islands, Barents Sea, seabirds, mapping, monitoring Lofoten, Barentshavet, sjøfugl, kartlegging, overvåkingnb_NO
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. og Tveraa, T. 2007. SEAPOP-studier i området Lofoten- Barentshavet i 2006. – NINA Report 249. 63 s. Dette er den andre årsrapporten fra SEAPOP-programmet som startet i 2005. I 2006 kom programmets arbeid opp på nær full skala i området Lofoten-Barentshavet, men det er tilrettelagt for implementering på nasjonalt nivå i løpet av få år. Rapporten er inndelt i tre hovedseksjoner. Den første gir et mer detaljert sammendrag (Executive summary), den neste presenterer fem utvalgte høydepunkter fra undersøkelsene i 2006, mens den siste omfatter rapporter fra hvert av de øvrige prosjektene i programmet dette året. Programmet spenner svært vidt, og med omkring 20 ulike aktiviteter gående parallelt er det ikke rom for å trekke fram enkeltresultater i denne korte oppsummeringen. Hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot kartlegging og overvåking. Den tyngste aktiviteten er å opparbeide lange tidsserier for antallsutvikling, reproduksjon, overlevelse og diett til et økologisk og geografisk utvalg av hekkebestander. Dataseriene blir sammenholdt og analysert i forhold til ulike miljøfaktorer for å belyse årsakene til de bestandsendringene som dokumenteres og muliggjøre pålitelige prognoser for bestandenes videre utvikling. Dette arbeidet foregår på en serie av nøkkellokaliteter fra nord til sør: Spitsbergen, Bjørnøya, Hornøya, Hjelmsøya, Grindøya, Anda og Røst. Flere tilsvarende lokaliteter vil bli opprettet lenger sør når programmet utvides til nasjonal skala. Kartleggingen av de ulike artenes utbredelse foregår både på kysten og i åpent hav. For å balansere bruken av ressurser mot minstekrav til dataenes gyldighet, dekkes områdene langs kysten etter et rullerende prinsipp hvor alle områder i løpet av ti år kartlegges én gang i hver sesong (hekke-, myte-/høst-, vinter- og vårperiode). En habitatmodell som predikerer utbredelse for kystnære sjøfugler er også utviklet. I åpent hav er hovedvekt lagt på å modellere utbredelsen til ulike årstider basert på analyser av data som avdekker viktige sammenhenger mellom ulike sjøfuglforekomster, oseanografiske faktorer og fordeling av ulike byttedyr. Disse dataene er innsamlet i et tverrfaglig samarbeid med Havforskningsinstituttets økosystemtokt. SEAPOP søker hele veien å utnytte teknologiske fremskritt til å utvikle mer rasjonelle metoder for innsamling av data. Programmet utvikler også et eget nettsted (www.seapop.no) hvor avanserte, datatekniske løsninger blir tatt i bruk for å kommunisere resultatene til ulike brukergrupper.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;249
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleSEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Marinbiologi: 497nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Marine biology: 497nb_NO
dc.source.pagenumber63 s.nb_NO
dc.identifier.cristin320209
dc.relation.projectAndre: Norwegian Petroleum Directorate (OD), Stavangernb_NO
dc.relation.projectAndre: Ministry of Petroleum and Energy (OED), Oslonb_NO
dc.relation.projectAndre: Norwegian Maritime Directorate (SDIR), Haugesundnb_NO
dc.relation.projectAndre: Directorate for Nature Management (DN), Trondheimnb_NO
dc.relation.projectAndre: Ministry of Environment (MD), Oslonb_NO
dc.relation.projectAndre: Directorate of Fisheries (FDIR), Bergennb_NO
dc.relation.projectAndre: Norwegian Oil Industry Association (OLF), Stavangernb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record