Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.contributor.authorDiserud, Ola Håvard
dc.date.accessioned2017-05-30T11:09:58Z
dc.date.available2017-05-30T11:09:58Z
dc.date.created2017-03-03T12:23:55Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1804-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443833
dc.description.abstractHindar, K. og Diserud, O. 2007 Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks. NINA Rapport 244. 45 s. Denne rapporten beskriver effekter av rømt oppdrettslaks (Salmo salar) på villaks, og fokuserer på sårbarheten til de ville bestandene overfor rømt oppdrettslaks. Oppdrettslaks har vært selektert for økt veksthastighet og andre økonomisk viktige egenskaper i mer enn 30 år, og er genetisk forskjellige fra villaks både i molekylærgenetiske markører og økologiske egenskaper. Rømt oppdrettslaks gyter i naturen med begrenset suksess. Avkommet deres vokser fortere enn villaks, men har også lavere overlevelse. Kontrollerte eksperimenter under naturlige forhold i Norge og Irland viser at suksessen til oppdrettslaks er lavere enn suksessen til villaks målt over en hel generasjon i naturen. Basert på data fra disse eksperimentene modellerer vi framtiden til ville laksebestander som mottar rømt oppdrettslaks. Simuleringer i datamaskin med 20 % innslag av rømt oppdrettslaks ved gyting (nær gjennomsnittet i Norge de siste femten årene) viser at det vil skje betydelige endringer i villaksbestanden i løpet av ti laksegenerasjoner (omkring 40 år). I elver med lavt innslag av rømt oppdrettslaks i gytebestanden ser det ikke ut til at oppdrettslaks etablerer seg, mens det i elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks ser ut til at bestanden etter hvert domineres av avkom av oppdrettslaks og krysninger med villaks. Selv etter mange tiår uten ny rømming, kan det hende at slike bestander fortsatt domineres av etterkommere av rømt oppdrettslaks. Vurderinger av ulike scenarier for rømming antyder at det gjennomsnittlige innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestanden bør ligge under 5 %. En alternativ grenseverdi kan være at genstrømmen fra rømt oppdrettslaks til villaks bør være mindre enn den som typisk finnes mellom ville laksebestander. Uansett er det påkrevd at tiltak som sterkt reduserer antallet rømt oppdrettslaks og deres gyting i naturen må iverksettes umiddelbart.nb_NO
dc.description.abstractHindar, K. and Diserud, O. 2007 Vulnerability analysis of wild salmon populations towards escaped farm salmon. - NINA Report 244. 45 pp. This report describes effects of escaped farm Atlantic salmon (Salmo salar) on wild salmon, and focuses on the vulnerability of wild populations towards intrusion of farm escapes. Farm salmon have been under artificial selection for growth and other economically important traits for 30 years, and are genetically different from their origin at the molecular and quantitative genetic levels. Escaped farm salmon spawn in the wild with limited success. Their offspring outgrow those of wild origin, but suffer higher mortality. Whole-river experiments in Ireland and Norway have shown that the lifetime success of farm salmon is reduced relative to wild salmon. Based on data from common garden experiments, we model the future of wild salmon populations experiencing invasions of escaped farm salmon. Simulations with a fixed intrusion rate of 20 % escaped farm salmon at spawning (i.e. near the national average during 15 years of registrations) suggest that substantial changes take place in wild salmon populations within ten salmon generations (~40 years). Low-invasion scenarios suggest that farm offspring are unlikely to establish in the population, whereas high-invasion scenarios suggest that populations are eventually composed of hybrid and farm descendants. Recovery of the wild population is not likely under all circumstances, even after many decades of no further intrusions. Evaluation of the long-term effects of escaped farm salmon in spawning populations suggests that the average intrusion rate should not exceed 5 % escaped farm salmon at spawning, or alternatively, that the gene flow from escaped farm salmon to wild salmon should be less than the gene flow commonly found among natural salmon populations. In either case, measures that result in strong reductions in the escapes of farm salmon and their spawning in the wild need to be implemented now.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;244
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.subjectkonkurransenb_NO
dc.subjectfiskeforvaltningnb_NO
dc.subjectgenstrømnb_NO
dc.subjecttilpasningernb_NO
dc.subjectproduktivitetnb_NO
dc.subjectlevedyktighetsanalysenb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectAtlantic salmonnb_NO
dc.subjectaquaculturenb_NO
dc.subjectcompetitionnb_NO
dc.subjectfisheries managementnb_NO
dc.subjectgene flownb_NO
dc.subjectadaptationnb_NO
dc.subjectproductivitynb_NO
dc.subjectpopulation viability analysisnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.titleSårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaksnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1455610
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record