Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNicolaisen, Per Ivar
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.contributor.authorØdegaard, Pål Iver
dc.contributor.authorMadsen, Jesper
dc.contributor.authorHansen, Flemming
dc.contributor.authorJensen, Rikke Anker
dc.date.accessioned2017-05-26T12:33:51Z
dc.date.available2017-05-26T12:33:51Z
dc.date.created2017-03-02T11:39:05Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1789-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443546
dc.description.abstractNicolaisen, P. I., Tombre, I.M., Ødegaard, P. I, Madsen, J., Hansen, F. P. og Jensen, R. A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. NINA Rapport 229, 29 s. Våren 2006 hadde gårdbrukere i Nord-Trøndelag anledning til å stille sine marker til disposisjon for gåsebeite mot at de mottok et miljøtilskudd. Ordningen er et ledd i den regionale forvaltningen av den Svalbard-trekkende kortnebbgåsbestanden som bruker Trøndelag som rasteplass om våren og et tiltak for å redusere konflikter mellom rastende gjess og landbruksinteresser. Denne rapporten summerer gåseregistreringene i Nord-Trøndelag, men hovedvekt på kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Steinkjer og Inderøy er kommunene med flest gjess, med henholdsvis 49 % og 27 % av gjessene. I Inderøy var det få grunneiere som var med i jordleieordningen og flere gjennomførte istedenfor en intensiv bortjaging av gjessene. Følgelig ville det antakelig under andre omstendigheter vært enda større andel gjess i denne kommunen enn det som ble registrert i 2006. Summert for hele regionen viser den lange oppholdstiden (om lag 6 uker) og den positive kondisjonsøkningen at Nord-Trøndelag er et viktig rasteområde for gjessene. Basert på andel oppkjøpt areal og registreringer av gjess vurderes Steinkjer som den kommunen som ”traff” best med tiltaksordningen i 2006.nb_NO
dc.description.abstractNicolaisen, P. I., Tombre, I.M., Ødegaard, P. I, Madsen, J., Hansen, F. P. and Jensen, R. A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. NINA Rapport 229, 29 pp. Farmers in Nord-Trøndelag, Mid-Norway, had in the spring 2006 the possibility to receive compensation if spring staging geese were allowed to feed on their agricultural fields. The arrangement was a part of the regional management of the Svalbard-breeding population of pink-footed geese in order to alleviate conflicts between staging geese and agricultural interests. This report summarises goose registrations in Nord-Trøndelag with emphasise on four municipalities; Steinkjer, Inderøy, Verdal and Levanger. Steinkjer and Inderøy hosted the largest fraction of geese (49 and 27%), whereas fewer were registered in the latter two (13 and 11%). Only a few farmers were involved in the initiatives in Inderøy. Here, most landowners decided to chase the geese off their properties instead. Hence, fewer geese were registered here. Nevertheless, geese continued to visit the area, indicating a high preference for this site. The Nord-Trøndelag region hosted geese for about six weeks, and along with the positive development in body condition, the region demonstrate its’ importance as staging site for pinkfooted geese. Based on the fraction of land involved in the local initiatives and goose registrations we assess Steinkjer as the municipality with the highest success in local management in 2006.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;229
dc.subjectKortnebbgåsnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectlandbrukskonflikternb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectgåseforvaltningnb_NO
dc.subjectPink-footed geesenb_NO
dc.subjectagricultural conflictsnb_NO
dc.subjectland usenb_NO
dc.subjectgoose managementnb_NO
dc.titleKortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer Inderøy, Verdal og Levangernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1455294
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel