Show simple item record

dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.contributor.authorBlom, Hans
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorJohansen, Line
dc.contributor.authorLyngstad, Anders
dc.contributor.authorØien, Dag-Inge
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.date.accessioned2017-05-16T13:44:17Z
dc.date.available2017-05-16T13:44:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3073-5
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442676
dc.description.abstractAarrestad, P.A., Blom, H., Brandrud, T.B., Johansen, L. Lyngstad, A., Øien, D-I. og Evju, M. 2017. Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. – NINA Kortrapport 72. 72 s. I desember 2016 leverte en faggruppe bestående av eksperter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Vitenskapsmuseet ved NTNU (VM-NTNU) et forslag til 31 naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (Aarrestad mfl. 2016). I det videre arbeidet med verdisettingsmetodikk ble det behov for å revidere avgrensningen av en del av de foreslåtte naturtypene. Denne rapporten inneholder reviderte naturtypebeskrivelser for de 31 naturtypene, justert i hen-hold til nye avgrensninger av naturtypene, og faktiske feil er rettet opp. Beskrivelsene er i samsvar med Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, som skal gjennomføres i 2017 i tråd med forslag til verdisettings-metodikk foreslått av Evju mfl. (2017). For hver naturtype presenteres definisjon og avgrensning ift. NiN 2.1, utbredelse i Norge og ellers i Europa, hvorfor naturtypen er viktig og tidligere relevante navnsettinger. I Aarrestad mfl. (2016) ble også viktige variabler for å vurdere tilstand og naturfaglig verdi presentert. Disse tabellene er revidert i Evju mfl. (2017) og inkluderes derfor ikke her. Denne rapporten erstatter Aarrestad mfl. (2016) som beskrivelse av et utvalg av naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;72
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectNaturtyper av nasjonal forvaltningsinteressenb_NO
dc.subjectTerrestriske naturtypernb_NO
dc.subjectTruede og rødlistede naturtypernb_NO
dc.subjectUtvalgte naturtypernb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectPrioriterte arternb_NO
dc.subjectØkologiske funksjonsområdernb_NO
dc.subjectNiN 2.1nb_NO
dc.titleForslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-751|2017nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record