Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBerggren, Kai
dc.coverage.spatialNorge, Oslo, Bygdøynb_NO
dc.date.accessioned2017-05-04T09:08:59Z
dc.date.available2017-05-04T09:08:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3065-0
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441622
dc.description.abstractEndrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye sommertemperaturer) og gunstige geologiske forhold. Det er foretatt relativt få entomologiske undersøkelser her, og hovedandel av insektartene som er registrert på Bygdøy er biller, i hovedsak registrert der for nærmere 100 år siden. Det er derfor et stort behov for å gjøre oppdaterte kartlegginger av insektsfaunaen som beskriver dagens situasjon. Denne kortrapporten oppsummerer foreløpige resultater av supplerende insektundersøkelser gjort på Bygdøy sommeren 2016, med fokus på sommerfugler. I dette delprosjektet ble det valgt å fokusere på innsamling av sommerfugler med lysfeller, siden sommerfugler er en underepresentert gruppe i tidligere innsamlinger på Bygdøy. Vi valgte også å sette opp malaisefeller på to områder på Bygdøy som i liten grad er undersøkt. På tross av at lysfellene ble satt ut nokså seint i sesongen og en dårlig kvalitet på augustmaterialet, ble det samlet inn hele 294 arter sommerfugler. Dersom man ser hva som tidligere er registrert fra Bygdøy av sommerfugler på Artskart, er dette kun 198 arter. Av disse var det 62 arter som ble gjenfunnet i 2016, mens 136 ikke ble gjenfunnet. Det vil si at denne undersøkelsen har dokumenter 232 nye sommerfuglarter nye for Bygdøy, altså mer enn doblet det antallet som har vært registrert fra Bygdøy gjennom tidene. Totalt er det nå registrert 430 arter sommerfuglarter på Bygdøy. Det vil si at omkring 20 % av Norges sommerfugler er registrert på Bygdøy. Materialet fra malaisefellene er så langt kun grovsortert, og videre identifikasjon av enkelte grupper vil bli presentert i en senere sluttrapport. Vi anbefaler ytterligere insektundersøkelser i 2017 for å få oppdatert kunnskaper om insektfaunaen på Bygdøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;71
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectSommerfuglernb_NO
dc.subjectLepidopteranb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectMappingnb_NO
dc.titleSommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record