Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialHammerfest kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-04-18T08:22:50Z
dc.date.available2017-04-18T08:22:50Z
dc.date.created2017-03-02T09:17:38Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1782-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437546
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2007. Viltkartlegging. Hammerfest kommune - NINA Rapport 222. 32 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført viltkartlegging, inkludert kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Hammerfest kommune. Prosjektet har identifisert 17 prioriterte viltområder. 22 rødlistede viltarter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Hammerfest kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84 mens kartene er produsert i NGO1948 – sone 7 etter ønske fra kommunen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;222
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectViltkartleggingnb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectViltområdernb_NO
dc.subjectMapping of wildlifenb_NO
dc.subjectred listed speciesnb_NO
dc.subjectvaluated wildlife areasnb_NO
dc.titleViltkartlegging. Hammerfest kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber32 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1455202
dc.relation.projectHammerfest kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record