Show simple item record

dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.coverage.spatialLofoten Islandsnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-10T12:05:55Z
dc.date.available2017-04-10T12:05:55Z
dc.date.created2017-02-24T14:41:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1761-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437321
dc.description.abstractThis report describes the quality of the bird life in the Lofoten Islands, primarily assessed according to national and international criteria such as those outlined in the Norwegian Red List 1998 and by IUCN and BirdLife International. Few if any other places north of the Arctic Circle have a more diverse avifauna than this area. The most valued bird quality however is the huge breeding and wintering populations of seabirds, several of which occur in numbers of international importance or are for other reasons identified to be of special conservation concern. Røst, the outermost municipality of the Lofoten Islands, holds the largest aggregation of breeding seabirds on the European mainland and close to 20% of all seabirds breeding along the Norwegian coast. It qualifies as a global IBA (Important Bird Area) for breeding Atlantic Puffins and European Shags and as an European IBA for wintering King Eiders, which also winter in equally or more important numbers in several of the other municipalities. The report also presents a list of selected publications from seabird research in Røst, a facsimile summary of results from the research on Atlantic Puffins there and a list of bird species that are known or likely to breed in the Lofoten Islands. Lofoten Islands, bird life, value assessment, World heritage, Lofoten, fugleliv, verdivurdering, verdensarvnb_NO
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T. 2006. Lofotens avifaunistiske verdi i et verdensarvperspektiv. - NINA Report 201. 23 s. Denne rapporten beskriver kvaliteten på fuglelivet i Lofoten, i første rekke vurdert i henhold til nasjonale og internasjonale kriterier som er skissert i Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 og av IUCN og BirdLife International. Få om noen andre steder nord for polarsirkelen har høyere avifaunistisk diversitet enn dette området. Den mest verdsatte ornitologiske kvaliteten er likevel de store bestandene av hekkende og overvintrende sjøfugler, hvorav flere forekommer i antall av internasjonal betydning eller er av andre årsaker tillagt spesielle forvaltningshensyn. Røst, den ytterste av kommunene i Lofoten, har den største ansamlingen av hekkende sjøfugler på det europeiske fastlandet og nær 20 % av alle hekkende sjøfugler på norskekysten. Stedet kvalifiserer som globalt IBA (Important Bird Area) for hekkende lunde og toppskarv og som europeisk IBA for overvintrende praktærfugl, som også overvintrer i like store eller større antall i flere av de andre kommunene. Rapporten inneholder også en litteraturliste for sjøfuglforskningen på Røst, et faksimilesammendrag av resultater fra lundeforskningen samme sted og en liste over fuglearter som er konstatert hekkende eller sannsynligvis hekker i Lofoten.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;201
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectBird lifenb_NO
dc.subjectValue assessmentnb_NO
dc.subjectWorld heritagenb_NO
dc.subjectFuglelivnb_NO
dc.subjectVerdivurderingnb_NO
dc.subjectVerdensarvnb_NO
dc.titleThe avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspectivenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1453749
dc.relation.projectDirectorate for Nature Managementnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record