Show simple item record

dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.coverage.spatialGudbrandsdalslågen, Hunderfossen kraftverknb_NO
dc.date.accessioned2017-04-10T11:44:10Z
dc.date.available2017-04-10T11:44:10Z
dc.date.created2017-02-28T12:50:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1777-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437317
dc.description.abstractKraabøl, M. 2006. Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk - NINA Rapport 217. 34 s. Denne rapporten oppsummerer 7 år med feltregistreringer av gytebiologi hos Hunderørret på den regulerte strekningen nedenfor Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Årlige registreringer er utført i perioden 1990-2006. Utbrudd av soppsykdom i perioden 1996-2004 medførte at disse årene ble utelatt fra denne oppsummeringen av naturlig gytebiologi på regulert elvestrekning. Utbyggingen av Hunderfossen kraftverk i 1964 medførte betydelig reduksjon i vannføringen på den 4,4 km lange regulerte strekningen mellom turbininntaket ved Hunderfossen demning og tunnelutløpet ved Hølsauget. I gytetiden i oktober ble den gjennomsnittlige vannføringen over gytefeltet redusert med 89,1 %. I inkubasjonsperioden for rogn i perioden november-april ble vannføringen redusert i størrelsesorden 94,5 – 97,4 %. Episoder med underskridelse av minstevannføringen ble påvist med påfølgende redusert gytesuksess hos ørret. Den trinnvise nedtrappingen av minstevannføringen fra 20 m3s-1 til 1,8 m3s-1 i løpet av september gir en senkning av vannspeilet over gyteplassen på 56,5 cm. Dette medfører stranding av 1690 m2 egnet gytesubstrat. Det gjeldende minstevannføringsreglementet fra 1976 er presist synkronisert med hensyn til gytetiden hos ørret, men det forslås tiltak som ytterligere optimaliserer samvirkning mellom minstevannføring og gytesuksess. Gyteperiodens start defineres som dato for første gravende hunnfisk, og periodens varighet ble bestemt ut i fra antall døgn mellom første og siste dato for registrert graveaktivitet for hunnfisk. Dato for gytestart varierte med 12 døgn i løpet av de syv registrerte årene (21. september - 3. oktober). Gytetidens varighet varierte fra 19 til 36 døgn. Ved gytemaksimum ble det observert fra 25 til 50 ørreter av begge kjønn innenfor gyteområdet på 900 m2. Betydelig overgraving av tidligere etablerte gytegroper forekom hyppig i gyteområdets kjerneområde, og i sjeldne tilfeller i de perifere områdene. Maksimalt oppgravd areal hvert år varierte fra 315 m2 til 900 m2, og ble oppnådd i løpet av 47-100 % (snitt = 75 %) av den totale gyteperioden. Under flomsituasjoner med vannføringer over dammen opp til 15 m3s-1 ble det observert graveaktivitet i elvens dyprenne ovenfor det vanlig anvendte gytefeltet ved 1,8 m3s-1. Ved enda høyere flomvannføringer ble det observert graveaktivitet på grusplatået på østsiden av gytefeltet. Imidlertid er en vintervannføring på 1,8 m3s-1 ikke tilstrekkelig for å holde dette grusplatået vanndekt i inkubasjonsperioden. Rogn som legges ovenfor gyteområdet ved vannføringer opp mot 15 m3s-1 vil derimot overleve inkubasjonstiden og bidra til økt naturlig reproduksjon. Det foreslås derfor at minstevannføringen økes fra 1,8 m3s-1 til 15 m3s-1 under gytetiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;217
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectgytebiologinb_NO
dc.subjectgytearealnb_NO
dc.subjectminstevannføingnb_NO
dc.subjectnaturlig rekrutteringnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectspawning biologynb_NO
dc.subjectspawning areanb_NO
dc.subjectreddsnb_NO
dc.subjectcompensation flownb_NO
dc.subjectnatural recruitmentnb_NO
dc.titleGytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO
dc.source.issue217nb_NO
dc.identifier.cristin1454614
dc.relation.projectBedre Bruk av Fiskeressurser i Regulerte Vassdrag i Opplandnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record