Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorJohnsen, Steffen
dc.coverage.spatialImsa, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-04T08:43:50Z
dc.date.available2017-04-04T08:43:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3038-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436685
dc.description.abstractBergesen, K.Aa., Pettersen, K., Larsen, B.M. og Johnsen, S. 2017. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016. – NINA Rapport 1335. 25 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ål for forskning og forvaltning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Åtte av NINAs forskningsprosjekter i 2016 hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims. Det er registrert 16 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved forskningsstasjonen eller på materiale samlet inn fra Imsa. Det var en nedgang i prosjektaktiviteten sammenlignet med 2015, men samtidig har vi fått gjennomført flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i løpet av året. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2016, og er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har rom for og ønsker økt aktivitet. Samtidig har det vært forhandlinger med Miljødirektoratet i 2016 angående et nytt anlegg på Ims for levende genbank for laks og sjøørret fra truete bestander i Hardangerfjorden. Planregulering for ny genbank på Ims ble ferdigstilt av Sandnes kommune. Planen var til førstegangsbehandling i desember 2015. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Det var en nedgang i antall laksesmolt som vandret ut fra Imsa i 2016 sammenlignet med året før. Det ble til sammen registrert 150 oppvandrende laks av ulike stammer i fella høsten 2016, hvorav 106 laks var av Imsa 1.-generasjon (klekkeriprodusert laks av Imsastamme satt ut som smolt) og 18 Imsa villaks. Det ble ikke registrert rømt oppdrettslaks i 2016. Av antatte feilvandrere fra andre vassdrag ble det registrert 21 laks, noe som bare er en tredel i forhold til 2015. Det ble ikke fanget regnbueørret i fiskefella i 2016. Kunnskap om bestandsstørrelse og sjøoverlevelse av vill og utsatt Imsalaks går inn i rapporteringen til det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Det ble fanget 2484 oppvandrende ål i fella i Imsavassdraget i 2016. Dette var nesten en fordobling i forhold til 2015, men allikevel betydelig lavere enn det som ble registrert i 2014. Antall utvandrende blankål økte med 77 % i 2016 sammenlignet med 2015. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker i Norge og resten av Europa. Det ble startet et nasjonalt overvåkingsprogram på ål i 2012, der fangstfella i Imsa inngår som en del av programmet. Kunnskap om opp- og nedvandring av ål i Imsa går også inn i rapporteringen til ICES. Av viktige aktiviteter ved forskningsstasjonen i 2016: - Månedlige veterinærkontroller er gjennomført i henhold til krav. - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2016, og det ble lagt inn rogn fra seks ulike laksestammer og tre ørretstammer i anlegget. Det er i årene 1978-2016 registrert 660 publikasjoner som helt eller delvis har utgangspunkt i arbeid utført på NINA Forskningsstasjon, Ims, eller publikasjoner som beskriver resultater fra denne aktiviteten. Av dette er 246 publikasjoner registrert som vitenskapelige arbeider. Tjue dr. gradsstudenter og en master-student har vært tilknyttet stasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1335
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectImsanb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectrøyenb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectålnb_NO
dc.subjectAtlantic salmonnb_NO
dc.subjectBrown troutnb_NO
dc.subjectArctic charrnb_NO
dc.subjectEuropean whitefishnb_NO
dc.subjectEuropean eelnb_NO
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel