Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialKarlsøy kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-03-30T10:52:53Z
dc.date.available2017-03-30T10:52:53Z
dc.date.created2017-02-27T12:44:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1768-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436347
dc.description.abstractStrann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2007. Biologisk mangfold. Karlsøy kommune - NINA Rapport 208. 90s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper og vilt i Karlsøy kommune. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring i bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Karlsøy kommune. Prosjektet har identifisert 42 verdisatte naturtypeområder og 17 viltområder. 48 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert fem områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Karlsøy kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTMreferanser er presentert i kartdatum WGS84.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;208
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNaturtypekartleggingnb_NO
dc.subjectViltkartleggingnb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectViltområdernb_NO
dc.subjectKarlsøy kommunenb_NO
dc.subjectMapping of valuated nature typesnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectred listed speciesnb_NO
dc.subjectvaluated wildlife areasnb_NO
dc.titleBiologisk mangfold. Karlsøy kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber90 s.nb_NO
dc.source.issue208nb_NO
dc.identifier.cristin1454217
dc.relation.projectKarlsøy kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel