Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.date.accessioned2017-03-29T07:44:11Z
dc.date.available2017-03-29T07:44:11Z
dc.date.created2017-02-24T10:04:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1754-5
dc.identifier.isbn82-426-1754-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435685
dc.description.abstractJohnsen, S., Andersen, O. og Museth J. 2006. Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltak - NINA Rapport 194, 17 s + vedlegg. I begynnelsen av oktober 2006, fikk NINA på Lillehammer tilsendt en kreps fra Dammane landskapsvernområde i Brevik, Porsgrunn kommune. Dette viste seg å være et eksemplar av den nordamerikanske arten signalkreps (Pasifastacus leniusculus), og er det første dokumenterte funnet av denne arten i Norge. For å verifisere funnet, og for å skaffe en bedre oversikt over signalkrepsutbredelsen i området utførte NINA, på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning, en kartlegging i flere vann i Porsgrunn og Bamble kommuner i midten av oktober 2006. I rapporten er også faren for videre spredning vurdert, og aktuelle tiltak som kan utrydde eller begrense forekomsten av signalkreps er beskrevet. Signalkreps ble påvist i kun en av åtte undersøkte lokaliteter. I to andre lokaliteter ble det funnet edelkreps. Undersøkelser ved veterinærinstituttet har bekreftet at signalkrepsen fra Dammane landskapsvernområde var infisert av krepsepest. Hvis signalkrepsen ikke spres av mennesker er det lite sannsynlig at den sprer seg til andre vassdrag. Imidlertid er lokalitetene mye brukt til rekreasjon (bading etc.) og det er derfor en viss fare for at signalkrepsen kan bli spredd videre. Spredning av signalkreps og dermed krepsepest er i dag den største trusselen mot vår edelkreps. Det anbefales derfor å utrydde signalkrepsen fra Dammane landskapsvernområde. Erfaringer fra andre land viser at det er vanskelig å utrydde signalkreps. Det foreslåes allikevel å gjøre et forsøk på å fjerne signalkrepsen ved å kombinere nedtapping og kjemisk behandling. Til slutt i rapporten er forslag til oppfølgende undersøkelser / tiltak skissert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;194
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectSignalkrepsnb_NO
dc.subjectedelkrepsnb_NO
dc.subjectkrepsepestnb_NO
dc.subjectintrodusert artnb_NO
dc.subjectSignal crayfishnb_NO
dc.subjectnoble crayfishnb_NO
dc.subjectcrayfish plaguenb_NO
dc.subjectalien speciesnb_NO
dc.titleIntrodusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber17 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1453585
dc.relation.projectDirektoratet for Naturforvaltning (DN)nb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record