Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.coverage.spatialTroms, Karlsøynb_NO
dc.date.accessioned2017-03-29T06:43:18Z
dc.date.available2017-03-29T06:43:18Z
dc.date.created2017-02-24T09:33:27Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1752-1
dc.identifier.isbn82-426-1752-X
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435671
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. og Tømmervik, H. 2006. Åborsnes industriområde – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 192. 24 s. Det er behov for nye industriarealer i nærområdet til Tromsø. Flere ulike interessenter har vært på banen med forespørsler til Karlsøy kommune om mulighet til å etablere seg i kommunen. Karlsøy kommune har derfor besluttet å starte planprosess for å kunne tilby Åborsnes som industriområde med havn. NINA har fått i oppdrag fra Myklebust AS å vurdere konsekvensene på naturmiljøet. De botaniske undersøkelsene viser at størsteparten av planområdet består av vidt utbredte natur- og vegetasjonstyper med svært få registrerte arter som er sjeldne på lokalt eller større nivå. Potensialet for sjeldne arter vurderes i tillegg å være begrenset. Områdets samlede botaniske verdi vurderes til liten. Det er registrert med sikkerhet 26 fuglearter og 8 pattedyrarter i planområdet. Av de registrerte artene er det kun havørn og oter som er rødlistet, men ingen av dem hekker/yngler innenfor planområdet. Dette er ikke et særlig høyt antall arter eller rødlistearter. Samlet vurderes faunaen i området å være av liten verdi. Vi vurderer den samlete naturverdien av hele planområdet til å være av liten (lokal) verdi. Inngrepets omfang på naturmiljøet vurderes som stort negativt. Tiltaket vil imidlertid ha liten negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;192
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectNaturmiljønb_NO
dc.subjectNaturtypernb_NO
dc.subjectVegetasjonnb_NO
dc.subjectFaunanb_NO
dc.subjectKarplanternb_NO
dc.subjectLavnb_NO
dc.subjectFuglernb_NO
dc.subjectPattedyrnb_NO
dc.subjectViltnb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectKarlsøynb_NO
dc.subjectImpact assessmentnb_NO
dc.subjectNatural environmentnb_NO
dc.subjectValuable habitatsnb_NO
dc.subjectVegetationnb_NO
dc.subjectFaunanb_NO
dc.subjectVascular plantsnb_NO
dc.subjectLichensnb_NO
dc.subjectBirdsnb_NO
dc.subjectMammalsnb_NO
dc.subjectWildlifenb_NO
dc.subjectInternational Roadnb_NO
dc.titleÅborsnes industriområde - Konsekvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1453573
dc.relation.projectMyklebust ASnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record