Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.coverage.spatialTroms, Målselvnb_NO
dc.date.accessioned2017-03-23T12:02:36Z
dc.date.available2017-03-23T12:02:36Z
dc.date.created2017-02-21T13:53:19Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1733-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435181
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. og Bjerke, J.W. 2006. Målselv fjellandsby – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 178. 34 s. + vedlegg. Det planlegges en etablering av ”Målselv fjellandsby” i Myrefjellet i Målselv. Målsettingen er å utvikle en helårs ferie- og fritidsdestinasjon med attraktive aktivitets- og opplevelsesmuligheter sommer og vinter. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk i oppgave å vurdere konse-kvensene på naturmiljøet. De botaniske undersøkelsene viser at størsteparten av planområdet består av vidt utbredte natur- og vegetasjonstyper med svært få registrerte arter som er sjeldne på lokalt eller større nivå. Potensialet for sjeldne arter vurderes i tillegg å være begrenset, fordi skogen har mange-full kontinuitet og fordi det generelt er små mengder med dødved av andre trær enn bjørk. To områder fremheves med noe større potensial. Det er registrert med sikkerhet 23 fuglearter og 10 pattedyrarter i planområdet, samt en amfi-bie. I tillegg er det minst 18 fuglearter og 6 pattedyrarter som etter all sannsynlighet forekom-mer her. Av de registrerte artene er det henholdsvis 2 og 3 rødlistede fugle- og pattedyrarter, og sannsynligvis 3 ansvarsarter. Dette er uansett ikke et spesielt høyt antall arter eller rød-listearter, og det er særlig Myrefjell sin funksjon som trekkområde for store rovdyr og elg som gir utslag på viltvektene. Vi vurderer den samlete naturverdien av hele planområdet til å være liten til middels verdi. Inn-grepets omfang på naturmiljøet vurderes å være middels negativt. Tiltaket vil dermed ha liten til middels negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe. konsekvensanalyse, naturmiljø, naturtyper, vegetasjon, fauna, karplanter, lav, fugler, pattedyr, vilt, troms, målselv, impact assessment, natural environment, valuable habitats, vegetation, fauna, vascular plants, lichens, birds, mammals, wildlife, international road, troms countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;178
dc.subjectKonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNaturmiljønb_NO
dc.subjectNaturtypernb_NO
dc.subjectVegetasjonnb_NO
dc.subjectFaunanb_NO
dc.subjectKarplanternb_NO
dc.subjectLavnb_NO
dc.subjectFuglernb_NO
dc.subjectPattedyrnb_NO
dc.subjectViltnb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectMålselvnb_NO
dc.titleMålselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452817
dc.relation.projectOpus Bergen ASnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record