Show simple item record

dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.contributor.authorTennøy, Aud
dc.contributor.authorSvarstad, Hanne
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.date.accessioned2017-03-21T14:06:27Z
dc.date.available2017-03-21T14:06:27Z
dc.date.created2017-02-21T10:18:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1725-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434893
dc.description.abstractVistad, O. I., Tennøy, A., Svarstad, H. & Andersen, O. 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170, 109 s. Denne evalueringa er først og fremst en analyse at de tiltak som fikk økonomisk støtte i anledning Friluftslivets år 2005 (her oftest kalt FÅ05) – altså hvem arrangerte hva, for hvem, på hvilken måte, osv. I alt 649 tiltak har levert rapporteringsskjema etter gjennomført tiltak, og derved fått tildelt støtte. Disse skjemaene er hovedgrunnlaget for vårt arbeid – altså egenrapportering i form av utfylte spørreskjema fra arrangørene. Det imidlertid arrangert langt mer i løpet av friluftsåret enn disse 649 tiltaka. Alt i alt er det bygget et ”stort byggverk” i FÅ05, noe som godt kan kalles en ”folkelig mobilisering” – og det skulle jo FÅ05 bli. Men det har vært uråd å vurdere innholdet i disse ”andre” tiltaka – i forhold til innhold, annen suksess og graden av måloppnåelse for FÅ05. Videre inneholder evalueringa ei vurdering av mediedekning og en innholdsanalyse av et utvalg medieoppslag i riksaviser og store regionale aviser. TNS Gallup har gjennomført sitt årlige Natur- og miljøbarometer (NMB) og i år ble det utvida med ekstra spørsmål i anledning FÅ05. Vi vurderer resultata i NMB og relaterer dem til andre data i evalueringa. Et siste hovedpunkt er ei vurdering av samarbeidet mellom FRIFO (Friluftslivets fellesorganisasjon) – som hadde hovedansvaret for FÅ05 – og hovedsamarbeidspartnerne Statskog SF og G-SPORT, slik de to partnerne ser det. Det organisatoriske for FÅ05 kom i stand ved at MD ved miljøvernminister Børge Brende i mars 2003 ga FRIFO hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere ”året” (vedlegg 1). FRIFO, som også hadde ansvaret for forrige Friluftslivets år i 1993, hadde søkt MD om å få dette oppdraget. Styret for FRIFO fungerte som styringsgruppe for FÅ05, og prosjektledelsen (med egen prosjektleder og informasjonskonsulent) var lagt til FRIFOs sekretariat. I tillegg var det et rådgivende organ (FRIFOs generalsekretærmøte + en fra DN og en fra FL). Og kanskje enda viktigere var en serie med (i alt 6) Idéforum der ”alle tenkelige” organisasjoner og aktører var invitert til innspill og drøfting, fra planleggingsfase til oppsummering. Samarbeidsordninga FNF (Forum for Natur og Friluftsiv) hadde et regionalt koordineringsansvar. Vi har ikke hatt som mandat å gå grundig inn i evaluering av organisasjonsmodellen, men vi har lagt inn noen vurderinger, ikke minst fordi mange av våre informanter har hatt synspunkter på organiseringa. Men i hovedsak har vi sett dette som et tema for den interne evalueringa. Det var ganske godt økonomisk grunnlag for å få til stor aktivitet i FÅ05, selv om mye av de disponible midlene kom gjennom omposteringer og ikke ”friske FÅ-midler”. Nær 12 millioner gikk til aktivitetstiltak, og rundt 3 millioner til kommunikasjons- og reklametiltak. Det aller meste kom fra Miljøverndepartementet, men også en fersk million fra hver av Helse- og Sosialdirektoratet og fra Kultur- og Kirkedepartementet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;170
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectFRIFOnb_NO
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjectevaluationnb_NO
dc.titleEvaluering av Friluftslivets År 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber109 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452660
dc.relation.projectFRIFO – Friluftslivets fellesorganisasjonnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record