Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.coverage.spatialHardanger, Hordalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-03-21T07:39:19Z
dc.date.available2017-03-21T07:39:19Z
dc.date.created2017-02-20T13:49:08Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1715-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434783
dc.description.abstractAas, Ø., Museth, J. og Tangeland, T. 2006. Konsekvensutredning: 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme. - NINA Rapport 163. Denne rapporten redegjør for reiselivsnæringen i Hardangerfjorden, og vurderer konsekvensene for næringen av en planlagt 420 kV kraftlinje mellom Sima i Eidfjord innerst i fjorden og Samnanger vest for Kvam herad. Det foreligger flere alternativer i form av ulike luftledninger på nordsiden av fjorden, og ett alternativ med sjøkabel mellom Sima og Nordheimsund, med luftledning videre til Samnanger på sørsiden av Kvamskogen. Rapporten er basert på innsamlede data, rapporter og reiselivsstatistikk, intervjuer med representanter for bedrifter, næringsorganisasjonen regionalt og kommunene, og faglitteratur. Datagrunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt, mens grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av linjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene. Reiselivsnæringen i Hardanger er meget betydelig, og området er en reiselivsdestinasjon av nasjonal betydning. Grove anslag på næringens omsetning ligger rundt en milliard kroner, og det anslås at rundt 1 200 årsverk er knyttet til reiseliv i regionen bestående av kommunene Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik og Eidfjord. Til sammenligning anslås det at hele reiselivsnæringen i Hordaland sysselsetter rundt 10 000 årsverk. Fire av kommunene be-røres av prosjektet, dvs. Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam, av disse er det mest turisme i Ulvik, Eidfjord og Kvam. Turismen i området er sammensatt, men domineres av sommerturisme basert på ferie og fritidsmarkedet. Hardangerfjorden inngår sammen med Sognefjorden og diverse fjorder i Møre og Romsdal i det som internasjonalt markedsføres som fjord-Norge. Næringen i området fremstår som godt organisert og profilerer seg i økende grad på natur- og landskapskvalitetene. Både det norske og ulike utenlandske markeder er til stede i området i betydelig grad, gjennom individuelle reiser og gruppereiser, med privatbil, buss og cruiseskip. I tillegg har spesielt Kvam herad en betydelig næringsvirksomhet knyttet til fritidshytter på Kvamskogen. Samlet sett er det ingen tvil om at reiselivsnæringen i området har svært stor verdi. Nullalternativet, dvs. utviklingen innen reiselivet i området uten inngrepet vurderes som dynamisk, voksende men svært uforutsigbart. Reiselivet i dette området preges selvsagt av de generelle endringene og risikoene som næringen generelt er preget av, som økt spesialisering, mer vekt på autensitet og opplevelser, kortere ferier og økt betalingsvilje. Den vedtatte Hardangerbroen må det påregnes vil føre til betydelige endringer i reiselivet i området, i første rekke i form av en intern omfordeling knyttet til endringer i reisemønster og reisetid, men også med muligheter for vekst, særlig innenfor dagsbesøk. Vurderingene knyttet til virkning og konsekvens er beheftet med stor usikkerhet. For det første har vi ikke funnet tilsvarende vurderinger fra Norge eller andre land som vi kan trekke erfaringer ut i fra. For det andre er som sagt næringen av et slikt omfang at selv en liten negativ konsekvens kan få relativt stor økonomisk betydning og begrunne relativt betydelige investeringer i avbøtende tiltak. Næringen i området er meget negative til alle alternativ med luftlinje, og er meget bekymret for virkningene. Det er argumenter både for og mot at inngrepet skal kunne påvirke reiselivet betydelig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;163
dc.subjectHardangernb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectHordalandnb_NO
dc.subjectreiseliv og turismenb_NO
dc.subjectHardanger fjordnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.titleKonsekvensutredning: 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turismenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452327
dc.relation.projectStatnettnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel