Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrand, Rita
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.date.accessioned2017-03-20T13:00:32Z
dc.date.available2017-03-20T13:00:32Z
dc.date.created2017-02-20T13:00:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1712-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434722
dc.description.abstractStrand, R. og Finstad, B. 2006. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Altaelva - 2005. NINA Rapport 160. 28 s. Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. Gjenfangstene fra utsettingsforsøkene har generelt vært lavere fra utsettingene i 2000 til 2004 enn tidligere. Skader har trolig vært en av årsakene til dødelighet og lave gjenfangster. Forsøkene i 2004 viste at det må settes mer ressurser inn på å finne årsaker til skader på fisken for å kunne redusere skadeomfanget under produksjonen. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg, og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også i andre tilfeller. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høyt og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskens finner, spord og gjellelokk var ved utsett på samme nivå som i 2004. Forbedrende tiltak som UV-bestråling og filtrering av inntaksvann reduserte oppblomstringen av sopp og reduserte parasittbelastningen, men forhindret ikke skadeutviklingen på fisken. Ulike fôrtildelingsmåter for å hindre aggresjon og stress som kan føre til biting og finneskader påvirket heller ikke skadeutviklingen i forhold til hva den har vært tidligere år. Mikrobiologiske undersøkelser av har avdekket funn av en Clamydia bakterie i fiskenes finner. Scanning elektronmikroskopi viste infeksiøs stor forekomst av Clamydia bakterier i kapillærårer i ryggfinner med skade. Lignende bakterier har siden blitt funnet i gjellevev, typet og klassifisert som ny art. Det gjenstår å avklare både hvilken betydning Clamydia har i utvikling av finneskader og hvilke miljøforhold som eventuelt påvirker dette. Sjøvannstoleransen hos smolten ved utsetting i Halselva i begynnelsen av juli var bedre enn hos smolten satt ut en og to uker tidligere, og en høyere andel av smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret ut enn gruppene satt ut tidligere. Smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret også raskere ut enn smolten satt ut to uker tidligere. Disse resultatene er sammenfallende med forsøkene i 2004. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. I 2005 økte alle disse parametrene i forbindelse med håndtering og transport til Altaelva, og gikk tilbake etter en uke i hvilemerd i elva. Gjenfangstene fra forsøkene og utsettingene var fortsatt lave, men forsøk med å benytte PITmerker ga mer en dobbelt så god gjenfangst som fisk merket med Carlinmerker. Dette til tross for at PIT-merker bare kan registreres i utsettingsvassdraget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;160
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectsmoltproduksjonnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøvannstoleransenb_NO
dc.subjectoverlevelsenb_NO
dc.subjecttransportstressnb_NO
dc.subjectkortisolnb_NO
dc.subjectsmolt productionnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectseawater tolerancenb_NO
dc.subjectsurvivalnb_NO
dc.subjecttransport stressnb_NO
dc.subjectcortisolnb_NO
dc.titleSmoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452297
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel