Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorFinstad, Anders Gravbrøt
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorJensen, Arne Johan
dc.contributor.authorSaksgård, Laila M.
dc.date.accessioned2017-03-10T11:06:20Z
dc.date.available2017-03-10T11:06:20Z
dc.date.created2017-02-10T09:35:07Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1624-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433515
dc.description.abstractNæsje, T. F., Fiske, P., Forseth, T., Thorstad, E. B., Ugedal, O., Finstad, A. G., Hvidsten, N. A., Jensen, A. J. og Saksgård, L. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglement. NINA Rapport 80. 99 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag av Statkraft Energi AS å utarbeide biologisk fagrapport til søknad om endelig manøvreringsreglement for Alta kraftverk. Hensikten med rapporten er å: 1) Oppsummere resultater fra Altaelva i prøveperioden 2002-05, og der det er nødvendig trekke inn resultater fra tidligere år; 2) vurdere laksens utvikling i Altaelva i forhold til uregulerte referansevassdrag; og 3) gi faglige kommentarer til Statkraft Energi AS sitt forslag til endelig manøvreringsreglement for Alta kraftverk. Faglige kommentarer til foreslåtte manøvreringsreglement NINAs mandat er å gi fiskefaglige vurderinger av det foreslåtte manøvreringsreglementet for Alta kraftverk, med spesielt fokus på produksjon av laks. Generelt Følgende anbefalinger er generelle og uavhengig av manøvreringsperiodene: • I det midlertidige reglementet har manøvreringen skjedd i samråd med en fiskesakkyndig i et manøvreringsråd. Denne ordningen er fjernet i forslaget til varig reglement. Hvis det endelige manøvreringsreglementet gir rom for ulike fortolkninger og/eller gir rom for ulike kjørestrategier av kraftverket, vil et manøvreringsråd bedre mulighetene til å ivareta de fiskebiologiske interessene. • Forslaget til varig manøvreringsreglement er utformet slik at det kan gi rom for ulike tolkninger. For at reglementet skal bli entydig anbefales det at utform-ingen blir mer presis. • Minste vannføringer, maksimum vannføringer og begrensninger på opp- og nedkjøring må komme klart fram av reglementet og klart defineres for alle deler av de tre periodene. Perioder hvor det ikke er noen begrensninger må også komme klart fram. I forslaget til varig reglement er dette til dels uklart og mangler for enkelte perioder. • Reglementet bør stadfeste at prosedyrer for manøvrering av kraftverket ved uforutsette uhell skal utarbeides i samråd med fiskesakkyndig. Vinter- og vårperioden Ut fra et fiskefagliglig synspunkt bør manøvreringen i vinterperioden etterstrebe størst mulig grad av islegging i Sautso samtidig som vannføringen holdes stabil og høy i hele lakseførende strekning. Ved å benytte en minstevannføring på 20 m3/s ved Kista i hele vinterperioden i stedet for 10 m3/s deler av perioden, er det mulig å bedre isleggingsforholdene i Sautso samtidig som de gode produksjonsforholdene for laks i nedenforliggende områder opprettholdes. Økt vannføring ved tømming av reguleringsmagasinet kan medføre en markant reduksjon i vannføring før vårflommen. Markante reduksjoner i vannføringen på slutten av vinterperioden og begynnelsen av vårperioden skjer i fiskens mest sårbare periode og er potensielt uheldig for laksungene. En slik manøvrering kan medføre økt stress for laksungene og fare for innestenging og stranding. Tappestrategier som medfører tidligere isfrie områder nedfor Sautso enn tilfellet ville være under naturlige forhold, kan også ha en negativ virkning på laks- ungenes overlevelse som følge av fysiologiske og atferdsmessige endringer på grunn av økt lys og økt predasjon fra fugl.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;80
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectkraftreguleringnb_NO
dc.subjectmanøvreringsreglementnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectlaksefangsternb_NO
dc.subjectvinterdødelighetnb_NO
dc.subjectbunnfaunanb_NO
dc.subjectbegroingnb_NO
dc.titleBiologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglementnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449131
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record